Fortum Kesto - el behändigt som tillsvidareavtal

Fortum Kesto är vårt populäraste avtal. Det är i kraft så länge du vill utan att du förbinder dig till en lång tidsfrist. Också priset är flexibelt och följer årstidernas växlingar.

F22
Flexibel prissättning

Priset är alltid aktuellt, det uppdateras med 3 mån. mellanrum.

E24
Flexibelt avtal

Avtalet är inte bundet till tidsfrister: friheten att byta när som helst.

AU6
Fossilfritt prducerat el

Fortum Kesto el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Kesto-avtalets egenskaper

Prissättning

Uppdateras regelbundet var tredje månad

Giltighetstid

Gäller tills vidare

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor

Kesto-avtalet passar dig, till exempel om

checkmark Created with Sketch.

du söker ett lätt och bekymmersfritt avtal som du inte behöver förnya separat och vars pris likväl är tidsenligt

checkmark Created with Sketch.

din elförbrukning inte är allt för stor, ej heller mestadels förlagd till vintermånaderna

checkmark Created with Sketch.

du vill ha fossilfri energi som inte tillför koldioxid i atmosfären.

Fortum Kesto-priserna

Priset för nya avtal

7,55c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energipris, nattel

7,01c/kWh

Energipris, dagtid 7,96 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel för nya avtal

7,23c/kWh

Energipris, vinterdag 8,42 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.4.-30.6.

8,16c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7.-30.9.

7,55c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.10.-31.12.

7,87c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.4.-30.6.

7,63c/kWh

Energipris, dagtid 8,57 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7.-30.9.

7,01c/kWh

Energipris, dagtid 7,96 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.10.-31.12.

7,33c/kWh

Energipris, dagtid 8,28 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.4.-30.6.

7,84c/kWh

Energipris, vinterdag 9,03 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7.-30.9.

7,23c/kWh

Energipris, vinterdag 8,42 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.10.-31.12.

7,55c/kWh

Energipris, vinterdag 8,74 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Teckna Kesto-elavtal

Det föränderliga priset i Kesto-avtalet följer den allmänna partiprisnivån och uppdateras enligt denna fyra gånger per år: 1.1, 1.4 1.7 och 1.10. Priset kan ses på den här sidan en månad tidigare.

Frågor som ställts om Fortum Kesto-avtalet

Vad betyder "gäller tills vidare"?

Avtalet har inget överenskommet avslutningsdatum. Du kan alltså byta avtalet till ett annat, om du ångrar dig.

Varför uppdateras priset 4 gånger om året?

Priset på elmarknaden varierar till exempel på grund av regnmängden, hemmens uppvärmningsbehov och industrins elbehov. Vid en kvartalsprissättning följer ditt elavtalspris marknadspriset kvartalsvis, det vill säga priset är fast 3 månader i taget.

Prisperioderna för Fortum Kesto ändras 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Du får information om de nya priserna en månad i förväg enligt ditt eget val, per e-post eller sms.

Kan jag få prismeddelanden till min adress?

Kunder med Kesto-avtal får ett meddelande om det nya priset till den faktureringsadress som de har angett.

Du kan byta ut prismeddelandet på papper mot ett sms eller ett e-postmeddelande. Det gör du genom att ringa kundtjänsten eller göra ändringen i webbtjänsten Mitt Fortum.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Kesto-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid än under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. De lokala elöverföringsbolagen har namngett nattelsprodukten oftast till Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Kesto-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt.

Välkommen att ringa oss

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 8 - 17
Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.
Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080