Fortum Kesto - el behändigt som tillsvidareavtal

Fortum Kesto är vårt populäraste avtal. Det är i kraft så länge du vill utan du förbinder dig till en lång tidsfrist. Också priset är flexibelt och följer årstidernas växlingar.

F22

Flexibel prissättning

Priset är alltid aktuellt, det uppdateras med 3 mån. mellanrum.

E24

Flexibelt avtal

Avtalet är inte bundet till tidsfrister: friheten att byta när som helst.

AU6

100 % vattenel

El producerat med vattenkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Fortum Kesto

100 % förnybar vattenkraft. Altid giltig.

Priset för nya avtal

5,68 c/kWh

Grundavgift

4,02€/mån

 

Kesto-avtalets egenskaper

Prissättning Giltighetstid Fakturering Elens ursprung
Uppdateras regelbundet var tredje månad Gäller tills vidare 4, 6 eller 12 fakturor 100% vattenkraftel

 

Kesto-avtalet passar dig, till exempel om

checkmark Created with Sketch.

du söker ett lätt och bekymmersfritt avtal som du inte behöver förnya separat och vars pris likväl är tidsenligt

checkmark Created with Sketch.

din elförbrukning inte är allt för stor, ej heller mestadels förlagd till vintermånaderna

checkmark Created with Sketch.

du vill ha ett avtal baserat på förnybar energi.

Fortum Kesto-priserna

Priset för nya avtal

5,68c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energipris, nattel

5,14c/kWh

Energipris, dagtid 6,09 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel för nya avtal

5,36c/kWh

Energipris, vinterdag 6,55 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående kvartal 1.10. – 14.1.

6,58c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 15.1.-31.3.

5,68c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period 1.4.-30.6.

Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående kvartal 1.10. – 14.1.

6,04c/kWh

Energipris, dagtid 6,99 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 15.1.-31.3.

5,14c/kWh

Energipris, dagtid 6,09 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period 1.4.-30.6.

Energipris, dagtid Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående kvartal 1.10. – 14.1.

6,26c/kWh

Energipris, vinterdag 7,45 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 15.1.-31.3.

5,36c/kWh

Energipris, vinterdag 6,55 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period 1.4.-30.6.

Energipris, vinterdag Grundavgift 4,02 €/mån

Partipris

26.2.2018

Partipriset, som motsvarar de förverkligade Fortum Kesto-priserna, visas med gult. De kommande kvartalens prisnoteringar, på elbörsen, visas med grått. Diagrammet är uppdaterat den 26 februari, prisperjoden pågår fortfarande. Det slutliga priset fastslås en månad innan perioden ändras. I priserna ingår mervärdesskatt 24 % och de visas som c/kWh priser.

Frågor som ställts om Fortum Kesto-avtalet

Vad betyder "gäller tills vidare"?

Avtalet har inget överenskommet avslutningsdatum. Du kan alltså byta avtalet till ett annat, om du ångrar dig.

Varför uppdateras priset 4 gånger om året?

Priset på elmarknaden varierar till exempel på grund av regnmängden, hemmens uppvärmningsbehov och industrins elbehov. Vid en kvartalsprissättning följer ditt elavtalspris marknadspriset kvartalsvis, det vill säga priset är fast 3 månader i taget.

Prisperioderna för Fortum Kesto ändras 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Du får information om de nya priserna en månad i förväg enligt ditt eget val, per e-post eller sms.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Kesto-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid är under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. De lokala elöverföringsbolagen har namngett nattelsprodukten oftast till Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Kesto-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt.

HC11
Avtalsvillkor
Visa

Välkommen att ringa oss

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 9 - 17

Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.

Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080