Elleverans och försäljningsvillkor

Du kan ingå ett Fortum Kesto, Takuu,Tuuli, Vakaa eller Tarkka-elavtal till ditt hem eller fritidsbostaden oberoende var i Finland de är belägna.​ (Undantag Åland och vissa orter som inte tillhör Finlands stamnät.) Nätbolaget sörjer för överföringen av elen till kunden.

I elförsäljningen och elleveransen tillämpas Finska Energiindustri rf:s rekommendationer enligt följande:

Allmänna elleveransvillkor:

  • Tillämpas för förbrukningsställen inom Carunas nätområde
  • Elleveransen är en tjänstehelhet, som innehåller både elförsäljning och eldistribution. Samma elleveransvillkor gäller för både Fortums elförsäljning och Carunas elöverföring.

Allmänna elförsäljningsvillkor:

  • Tillämpas för övriga förbrukningsställen
  • Villkoren är en del av elförsäljningsavtalet mellan elförbrukaren och elförsäljaren. För nättjänsten/elöverföringen, avtalar elförbrukaren med det lokala nätbolaget.

Fortum Kesto, Takuu, Tuuli, Vakaa& och Tarkka har dessutom& avtalsenliga avtalsvillkor.​