Fortum Takuu 2 år - när du letar efter ett tidsbundet elavtal

Fortum Takuu-elavtalet är säkrat för två år med oförändrade priser. När tidsfristen närmar sig sitt slut, påminner vi dig om att göra det nya avtalet.

Meeting demand
Förutbestämt pris

Du kan vara trygg, när du vet att priset inte ändrar.

Contact by email
Vi påminner om fortsatt avtal

Du får i god tid ett nytt erbjudande av oss innan avtalet upphör.

Circular economy
Fossilfritt producerat el

Fortum Takuu el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Fortum takuu

Paketera nu utbytesfunktionen i ditt avtal

Beställ utbytesrätten till ditt nya 2-års avtal. Om priserna går ner kan du utnyttja rätten att byta när som helst direkt efter det första året. Detta ger dig mer flexibilitet och trygghet för ditt tidsbundna elavtal. Priset på bytesgarantin är 4,90 € / månad.

 

Beställ Takuu+Vaihtotakuu

Bekanta dig med Fortum Vaihtotakuu-utbytesgarantin

Takuu-avtalets egenskaper

Prissättning

Fast pris 24 mån

Giltighetstid

Två årigt tidsbundet avtal

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor

Takuu-avtalet passar dig till exempel om

  • du vill planera dina utgifter i detalj för en längre tid i förväg
  • du söker ett avtal med förenklad prissättning
  • du önskar en ny offert av oss i god tid före avtalet löper ut.

Fortum Takuu-priserna

Energipris, allmän el

13,31c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, nattel

12,85c/kWh

Dagtid 13,87 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, säsongel

12,95c/kWh

Vinterdag 14,28 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Beställ Fortum Takuu

Takuu-avtalets priser bestäms vid avtalstecknandet och de hålls oförändrade hela den 2 åriga avtalsperioden.

Frågor som ställts om Fortum Takuu-avtalet

Vad betyder "tidsbundet avtal"?

Avtalet är i kraft under en period på 24 månader. Under den tidsbundna avtalsperioden kan man inte avsluta eller byta ett normalprissatt Takuu-avtal, förutom om du flyttar till en annan adress.

Hur utnyttjar jag bytesrätten på mitt avtal?

Om du har bytesgarantin -  Vaihtotakuu, får du möjlighet att under avtalsperioden byta det tidsbundna avtalet till ett nytt tidsbundet Takuu-avtal, ifall prisnivån sjunker. Bytesgarantin utnyttjar du genom att ringa till vår kundtjänst.

Vad händer när tidsfristen går ut?

Du får en ny offert av oss, för ett fortsatt avtal i god tid före avtalet löper ut.

Om du glömmer att teckna ett fortsatt avtal, övergår ditt avtal till ett tillsvidare avtal, Fortum Kesto-avtal, så du behöver inte oroa dig för fortsatt elleverans.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Takuu-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid är under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. Oftast kallar de lokala elöverföringsbolagen nattelsprodukten för Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Takuu-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt

Vad är elens ursprung i Takuu-avtalet?

Takuu-avtalet, liksom andra Fortum-elavtal för konsumenter, är 100% koldioxidfri el. Om du vill att din el ska produceras dessutom med förnybar energi, lyckas det också! Om du föredrar en viss produktionsmetod för förnybar energi kan du välja ett av dessa alternativ till en liten månadsavgift och uppdatera ursprunget av el till ditt avtal. Valet kan göras när avtalet ingås eller i Mitt Fortum-tjänsten. Om du inte ser det alternativ du vill ha, kan du alltid ringa vår kundtjänst för att beställa tjänsten. Förnybar energi är en form av energiproduktion där energikällan är outtömlig. All förnybar energi anses också vara en klimatneutral form av energiproduktion.

100% sol: Fortum Aurinkovalinta är för dig som värdesätter solenergi vid elproduktion.

100% vind: Fortums ECO-vindkraft tillverkas enbart av vindkraft. När du väljer vindkraftens ursprung i ditt elavtal får du också miljömärkt EKOenergi. Avtalet inkluderar en donation till EKOenergi klimat fond och efter ditt eget val, stöder du också förnybar energi i de länder som utvecklas.

100% förnybar: Fortums 100% förnybara energi är en blandning av el som produceras av vatten, vind, sol och bioenergi. Dessa produktionsmetoder ökar inte koldioxidhalten i luften. Inga fossila bränslen eller kärnkraft har använts i produktionen av förnybar energi.

Customer service

Kundtjänsten för el

0200 19000

lna/msa
mån - fre 8-17 

Avtal, fakturor, kundrådgivning

Om du ringer från utlandet:
+358 10 45 66080