24 mån. Fortum Takuu - när du letar efter ett tidsbundet elavtal

Fortum Takuu-elavtalet är säkrat för två år med oförändrade priser. När tidsfristen närmar sitt slut, påminner vi dig om att göra det nya avtalet. Som Fortums kund får du förstås el producerat med förnybar energi.

F24

Förutbestämt pris

Du kan vara trygg, när du vet att priset inte ändrar.

CS15

Vi påminner on fortsatt avtal

Du får i god tid ett nytt erbjudande av oss innan

AU6

100 % vattenel

El producerat med vattenkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Är det här ditt val?

 

Takuu-avtalets egenskaper

Prissättnig Giltighetstid Fakturering Elens ursprung
Fast pris 24 mån
Två årigt tidsbundet avtal
4, 6 eller 12 fakturor 100 % vattenkraftel

Fortum Takuu-priserna

Energipris, allmän el

4,99c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energipris, nattel

4,53c/kWh

Dagtid 5,55 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energipris, säsongel

4,63c/kWh

Vinterdag 5,96 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Beställ Fortum Takuu

Fortum Takuu-elavtalets pris stiger inte under avtalsperioden.

HC11
Fortum Takuu -sopimusehdot
Visa
HC11
Elleverans och försäljningsvillkor
Visa