Fortum Takuu 2 år - när du letar efter ett tidsbundet elavtal

Fortum Takuu-elavtalet är säkrat för två år med oförändrade priser. När tidsfristen närmar sitt slut, påminner vi dig om att göra det nya avtalet.

F24
Förutbestämt pris

Du kan vara trygg, när du vet att priset inte ändrar.

CS15
Vi påminner om fortsatt avtal

Du får i god tid ett nytt erbjudande av oss innan avtalet upphör.

AU6
Fossilfritt prducerat el

Fortum Takuu el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Takuu-avtalets egenskaper

Prissättning

Fast pris 24 mån

Giltighetstid

Två årigt tidsbundet avtal

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor

Takuu-avtalet passar dig till exempel om

checkmark Created with Sketch.

du vill planera dina utgifter i detalj för en längre tid i förväg

checkmark Created with Sketch.

du söker ett avtal med förenklad prissättning

checkmark Created with Sketch.

du önskar en ny offert av oss i god tid före avtalet löper ut.

Fortum Takuu-priserna

Energipris, allmän el

4,99c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, nattel

4,53c/kWh

Dagtid 5,55 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, säsongel

4,63c/kWh

Vinterdag 5,96 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Beställ Fortum Takuu

Takuu-avtalets priser bestäms vid avtalstecknandet och de hålls oförändrade hela den 2 åriga avtalsperioden.

Frågor som ställts om Fortum Takuu-avtalet

Vad betyder "tidsbundet avtal"?

Avtalet är i kraft under en period på 24 månader. Under den tidsbundna avtalsperioden kan man inte avsluta eller byta ett normalprissatt Takuu-avtal, förutom om du flyttar till en annan adress.

Hur utnyttjar jag bytesrätten på mitt avtal?

Om du har bytesgarantin -  Vaihtotakuu, får du möjlighet att under avtalsperioden byta det tidsbundna avtalet till ett nytt tidsbundet Takuu-avtal, ifall prisnivån sjunker. Bytesgarantin utnyttjar du genom att ringa till vår kundtjänst.

Vad händer när tidsfristen går ut?

Du får en ny offert av oss, för ett fortsatt avtal i god tid före avtalet löper ut.

Om du glömmer att teckna ett fortsatt avtal, övergår ditt avtal till ett tillsvidare avtal, Fortum Kesto-avtal, så du behöver inte oroa dig för fortsatt elleverans.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Takuu-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid är under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. Oftast kallar de lokala elöverföringsbolagen nattelsprodukten för Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Takuu-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt

Mikä on Takuu -sopimuksen sähkön alkuperä?

Takuu, kuten muutkin Fortumin sähkösopimukset kuluttajille ovat 100 % hiilidioksidivapaata sähköä. Jos haluat sähkösi olevan sen lisäksi myös uusiutuvalla energialla tuotettua, se onnistuu kyllä!

Jos suosit jotain tiettyä uusituvan energian tuotantomutoa, voit pienellä kuukausimaksulla valita jonkun näistä vaihtoedoista ja päivittää sopimuksesi sähkön alkuperän. Valinta voi tapahtua sopimuksen teon yhteydessä tai Oma Fortum -sivulla. Jos haluamaasi vaihtoehtoa ei näy, tilaa muutos soittamalla asiakaspalvelustamme. Uusiutuvaksi energiaksi kutsutaan energiantuotantomuotoja, joissa energian lähde on ehtymätön. Kaikkea uusiutuvaa energiaa pidetään myös ilmastoneutraalina energiantuotantomuotona.

100% aurinkoa: Fortum Aurinkovalinta on sinulle, joka arvostat aurinkoenergiaa sähköntuotannossa. Aurinkovalintasopimus sisältää lahjoituksen John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hakkeisiin sekä Suomessa että Itämeren ympärysmaissa.

100% tuulta: Fortumin EKOtuulisähkö syntyy puhtaasti tuulivoimalla. Kun valitset tuulivoima-alkuperän sähkösopimukseesi, saat samalla ympäristömerkittyä EKOenergiaa. Sopimus sisältää lahjoituksen EKOenergian Ilmastorahastoon ja tuet valinnallasi myös uusiutuvaa energiaa kehittyvissä maissa.

100% uusiutuvaa: Fortumin 100% uusiutuvaa energia on sekoitus vedellä, tuulella, auringolla ja bioenergialla tuotettua sähköä. Nämä tuotantotavat eivät lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta. Uusiutuvan energian tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita eikä ydinvoimaa.

CS1

Kundtjänsten för el

0200 19000*

mån - fre 8 - 17 (lna/msa)
Avtal , fakturor, kundrådgivning
Om du ringer från utlandet
+358 10 4566 080