Fortum Takuu 2 år - när du letar efter ett tidsbundet elavtal

Fortum Takuu-elavtalet är säkrat för två år med oförändrade priser. När tidsfristen närmar sitt slut, påminner vi dig om att göra det nya avtalet.

F24
Förutbestämt pris

Du kan vara trygg, när du vet att priset inte ändrar.

CS15
Vi påminner om fortsatt avtal

Du får i god tid ett nytt erbjudande av oss innan avtalet upphör.

AU6
Fossilfritt prducerat el

Fortum Takuu el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Takuu-avtalets egenskaper

Prissättning

Fast pris 24 mån

Giltighetstid

Två årigt tidsbundet avtal

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor

Takuu-avtalet passar dig till exempel om

checkmark Created with Sketch.

du vill planera dina utgifter i detalj för en längre tid i förväg

checkmark Created with Sketch.

du söker ett avtal med förenklad prissättning

checkmark Created with Sketch.

du önskar en ny offert av oss i god tid före avtalet löper ut.

Fortum Takuu-priserna

Energipris, allmän el

5,34c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, nattel

4,88c/kWh

Dagtid 5,90 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Energipris, säsongel

4,98c/kWh

Vinterdag 6,31 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Beställ Fortum Takuu

Takuu-avtalets priser bestäms vid avtalstecknandet och de hålls oförändrade hela den 2 åriga avtalsperioden.

Frågor som ställts om Fortum Takuu-avtalet

Vad betyder "tidsbundet avtal"?

Avtalet är i kraft under en period på 24 månader. Under den tidsbundna avtalsperioden kan man inte avsluta eller byta ett normalprissatt Takuu-avtal, förutom om du flyttar till en annan adress.

Hur utnyttjar jag bytesrätten på mitt avtal?

Om du har bytesgarantin -  Vaihtotakuu, får du möjlighet att under avtalsperioden byta det tidsbundna avtalet till ett nytt tidsbundet Takuu-avtal, ifall prisnivån sjunker. Bytesgarantin utnyttjar du genom att ringa till vår kundtjänst.

Vad händer när tidsfristen går ut?

Du får en ny offert av oss, för ett fortsatt avtal i god tid före avtalet löper ut.

Om du glömmer att teckna ett fortsatt avtal, övergår ditt avtal till ett tillsvidare avtal, Fortum Kesto-avtal, så du behöver inte oroa dig för fortsatt elleverans.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Takuu-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid är under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. Oftast kallar de lokala elöverföringsbolagen nattelsprodukten för Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Takuu-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 8 - 17
Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.
Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080