Fortum Hintatakuu-prisgaranti

Fortums Hintatakuu-prisgaranti är en tilläggstjänst till Fortum Tarkka-avtalet med rörligt pris. Prisgarantiservicen låter dig tillfälligt låsa in elpriset. Prisgarantin minskar prisrisken i samband med börshandlade elavtal.

Hur dra nytta av Fortum Hintatakuu-prisgarantin

Market driven
Du skyddar dig mot prisrisk

Det är rättvist att du har möjlighet att dra nytta av elbörsens prisfluktuationer, men också att skydda dig mot prishöjningar om det behövs.

Smart energy solutions
Du kommer att få erbjudanden i ditt mejl

Du behöver inte lägga din tid på att leta efter lämpliga tider då priset är bäst att fästa. Vi gör prognoser på Fortum och skickar erbjudanden till dig.

Easiness
Du bestämmer

Du kommer att godkänna erbjudandet om du bestämmer dig för att låsa priset för den tid vi erbjuder, 1-4 månader. Därefter återgår prissättningen automatiskt till timpris.

Voit vaihtaa hinnoittelumallia

Återgången till variabel prismodell sker automatiskt i slutet av perioden.
Vi rekommenderar prisgarantin för elvärmare, liksom för alla Tarkka-avtalskunder som vill ta emot erbjudanden från oss via e-post eller sms.

↓ SÅ HÄR LYCKAS DU ↓
1. a)
NYTT ELAVTAL
Om du nu ingår ett nytt elavtal, beställ Tarkka-avtal med prisgarantin online här.
1. b)
PRISGARANTI FÖR NUVARANDE AVTAL
Om du redan har ett tidsBUNDET Fortum Tarkka-elavtal kan du beställa en prisgaranti från kundtjänsten eller här.
2.
DRA NYTTA AV PRIS OFFERTEN
När du får en offert från oss för fixeringsperioden, vänligen svara på meddelandet vi skickade genom att acceptera offerten. Återgången till ett rörligt pris sker automatiskt i slutet av perioden. 
3.
UPPFÖLJANDE AVTALET
Prisgarantin är en tjänst som gäller tills vidare och är inte bunden till tidsbundna perioden i Tarkka-avtalet. Om du fortsätter med ett nytt 24-månaders Tarkka-avtal fortsätter utbytesgarantin automatiskt.

Vilka saker påverkar priset på börshandlad el?

Mellan årstiderna och tiden på dygnet varierar priserna beroende på utbud och efterfrågan. Timpriser är baserade på föregående dags auktion.

Till exempel dessa faktorer påverkar tillsammans på priset på börshandlad el som säljs i Norden:

  • Efterfrågan: hur mycket el som används i hem, offentliga utrymmen och industri
  • Utbud: hur mycket el som tillhandahålls/produceras i kraftverk
  • Temperatur: värme/kylbehov
  • Priset på bränslen: hur el produceras
  • Vattenvolym: mängden regnvatten och smältvatten
  • Vattenresurser: Det finns många vattenkraftverk i Norden. Hur mycket vattenkraft som kan produceras vid olika tider på året beror på hur mycket vatten som kan ha lagrats för framtida produktion. Stora vattenreserver finns i Norge.
  • Överföringskapacitet: hur mycket el som kan överföras över nationella gränser.

Priserna på Tarkka baseras på den dagliga timprissättningen på börshandlad el. Du hittar både dagens priser och månadsgenomsnitt här: Tarkka pris

Frågor och svar om Hintatakuu-prisgarantin

Varför Hintatakuu-prisgaranti? Finns det andra alternativ?

Med hjälp av Fortums prisgarantitilläggstjänst kan du få erbjudanden från oss om att fastställa priset i cirka 2-3 månaders tid. Om du godkänner erbjudandet, kommer ditt avtal automatiskt att överföras till timpris efter bilageperioden.

Ett annat alternativ för att hantera prisrisker är tilläggstjänsten Fortum Vaihtotakuu. Du kan ta det när du gör ett nytt avtal. Med bytesgarantin kan du byta mot ett annat typ av avtal mitt i avtalstiden, Fortum Takuu 24-månaders avtal med fast pris. Fortum Vaihtotakuu-bytesgaranti.

Hur får jag erbjudanden om Hintatakuu-prisgarantin?

Vi skickar erbjudanden till din e -post.

Vad händer när Tarkka-avtalet upphör?

Hintatakuu-prisgarantin är ett avtal som gäller tillsvidare. Om du fortsätter med ett nytt 24-månaders Tarkka-elavtal, fortsätter Hintatakuu-prisgarantin som standard med det nya avtalet. Prisgarantin kommer också att fortsätta om du flyttar dina elavtal till en ny adress. Om du är osäker på om prisgarantin är giltig eller vill avbryta din användning av tjänsten, kontakta Fortums kundtjänst.

Du kan också se dina giltiga avtal i Mitt Fortum-tjänsten genom att logga in i tjänsten.

Hur faktureras Hintatakuu-prisgarantin?

Fortums Hintatakuu-prisgarantin debiteras din elräkning.

Du kan hitta all din avtalsinformation och priser i Oma Fortum applikationen eller onlinetjänsten. 

Fortum Hintatakuu, avtalsvillkor

ALLMÄNT

Med Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten får Kunden möjlighet att säkra sig mot prisvolatiliteten i avtalet för timprissatt elenergi, genom att fastställa priset för en på förhand meddelad tidsbunden period. Fortum sänder Hintatakuu-kunderna priserbjudanden i första hand per e-post eller i andra hand per sms, i vilka Kunden informeras om tidsperioden och det fasta priset på elenergin som erbjuds för respektive period. Kunden kan godkänna priserbjudandet elektroniskt eller genom att vara i kontakt med kundtjänsten under den tid erbjudandet är i kraft. Beslutsfattandet om att utnyttja den tidsbundna perioden är alltid Kundens. Om Kunden inte godkänner erbjudandet på den tidsbundna prisperioden, fortlöper elavtalet normalt enligt tidigare överenskommelse.

1. AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING

Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten gäller tills vidare, förutom om Kunden har godkänt erbjudandet på fast prisperiod. Efter att erbjudandet godkänts ,av kunden, är Hintatakuu-tilläggstjänsten samt det till tjänsten fogade elavtalet  tidsbundna. När den tidsbundna perioden upphör fortsätter elavtalet enligt tidigare överenskommelse.

Utanför den tidsbundna perioden har Kunden rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på två veckor och Fortum har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Fortum har rätt att häva avtalet om  tilläggstjänst om Kunden  väsentligt har brutit mot sina betalnings- eller avtalsskyldigheter enligt avtalet och avtalsbrottet inte har korrigerats inom den skäliga tidsfrist som Fortum skriftligt har meddelat.

Fortum Hintatakuu-avtalet är ett avtal om tilläggstjänst och ersätter inte Kundens egentliga elavtal. När Kundens elavtal löper ut upphör även detta avtal.

2. PRIS PÅ TILLÄGGSTJÄNSTEN OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Det gällande månadspriset (euro/mån.) för Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten vid tidpunkten ifråga faktureras i samband med elfakturan. För godkännandet av priserbjudandet faktureras ingen avgift.

3. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN OCH PRISERNA

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Tjänsteleverantören meddelar Kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.

Tjänsteleverantören kan ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela Kunden detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Fortum förbehåller sig rätten att i första hand meddela om dessa ändringar per e-post eller sms och i andra hand per brev till Kundens faktureringsadress.

4. ÖVRIGA VILLKOR

Fortum har rätt att kontrollera Kundens kreditvärdighet innan avtalet ingås. Om kreditvärdigheten inte är i ordning kan Fortum, för att säkra sina fordringar, kräva att Kunden ger en godtagbar säkerhet eller betalar en förhandsavgift. 

Fortum Hintatakuu-tilläggstjänsten kan tas i bruk av privatkunder vars årliga elförbrukning är under 50.000 kWh.

På detta avtal tillämpas förutom dessa villkor, Elförsäljnings- och Elleveransvillkoren (vid ingående av avtalet EFV2014 och ELV2019) eller motsvarande ersättande villkor i branschen i tillämpliga delar.

Vi finns här för dina frågor!

Moving

Elavtal och flytt

0200 80000

lna/msa

Fortum Muuttopuhelin: elavtal för det nya hemmet

mån-fre 8-20, lör 9-16

Customer service

Kundtjänst

0200 19000

lna/msa

Elavtal, fakturor, kundrådgivning

mån - fre 8-17