Fortum Maksuturva-försäkring

Fortum Maksuturva är en gruppförmånsförsäkring med vilken du tryggar din ekonomi vid överraskande arbetslöshet, arbetsoförmögenhet eller sjukhusvistelse utan självrisk. Försäkringen är ämnad för våra elavtalskunder och den ersätter, till följd av din ansökan, Fortums elförsäljningsandel upp till 4 månader utan övre eurogräns. Försäkringen betalar minst 200 €/mån i ersättning.

Cost efficient
Tryggar din ekonomi
Society and people
Omfattar även din maka/make
Easiness
Är inte tidsbunden

Kort om försäkringen

Maksuturva erbjuder en monetär ersättning vid oförutsägbar arbetslöshet, arbetsoförmögenhet eller sjukdom för en tidsfrist upptill 4 månader.

På din ansökan ersätter försäkringen andelen för Fortums elförsäljning utan övre eurogräns.

I försäkringsersättning utbetalas minst 200 e/mån. även om priset på ditt Fortum-elavtal och elförbrukningen på din faktura visar ett mindre belopp.

Maksuturva-försäkringen ersätter enligt följande

 • Förutsättning: åtminstone en 30 dygns kontinuerlig oförvållad arbetslöshet, arbetsoförmögenhet eller sjukhusvård
 • Du söker ersättning enligt villkoren utan dröjsmål efter 30 dygn
 • Den månatliga ersättningen motsvarar uppmätt elförbrukning, dock högst under 4 månaders tid
 • Den minsta ersättningen är 200 euro i månaden


Bekanta dig även med: försäljningens förhandsuppgifter och försäkringsvillkor.

Vem kan teckna en Fortum Maksuturva-försäkring?

 • Du är 18–64 årig, helt frisk och arbetsförmögen och ditt arbetsavtal är ett tillsvidare avtal
 • eller du är 18–78 årig pensionär eller förtidspensionär. Märk dock att försäkringen avslutas innan du fyller 79 år
 • du är inte medveten om föreliggande uppsägningsnotifikation eller arbetslöshet, allvarlig sjukdom, hälsoproblem, personskada eller föreliggande sjukledighet.

 

Bekanta dig även med: försäljningens förhandsuppgifter och försäkringsvillkor.

Maksuturva-försäkringens giltighet

 • Försäkringen träder i kraft då försäkringsavtalet tecknas.
 • Försäkringens giltighet fortlöper så länge som du vill och du betalar fakturorna senast på förfallodagen. Faktureringen sker i samband med Fortum elfakturan. 
 • Du kan säga upp försäkringen när som helst.
 • Försäkringen kan vara i kraft tills du fyller 79 år.

 

Bekanta dig även med: försäljningens förhandsuppgifter och försäkringsvillkor.

Business ethics

Att trygga hemmets ekonomi med tanke på sämre tider är förnuftigt.
Med ersättningen från Fortum Maksuturva-försäkringen täcker man även en större elfaktura utan självrisk.

Frågor och svar om Maksuturva-försäkringen

Elavtalet är i makens/makans namn.Kan jag teckna försäkringen och få ersättning?

Försäkringen kan tecknas endast av den person som ingår/ingått elavtalet. Försäkringen täcker emellertid elkostnaderna även vid makens/makans/sambons arbetslöshet, arbetsoförmögenhet eller sjukhusvård när de övriga villkoren uppfylls.

Ersätter försäkringen också elöverföringsandelen?

Nej. Elöverföringen är det lokala nätbolagets affärsverksamhet, och omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen omfattar den del av elen som Fortum säljer. Eftersom minimiersättningssumman är 200 €/mån. täcker ersättningssumman ändå de flesta av våra kunders helhetsutgifter, det vill säga både Fortums andel och elens överföringsandel.

Ersätter försäkringen Fortums övriga produkter eller elens tilläggstjänster?

Fortum Maksuturva-försäkringen tryggar endast elfakturans (”elförsäljning”). Försäkringen omfattar inte Fortums övriga eller Fortum-fakturerade produkter och tjänster.

Vad betyder en tillsvidare fortlöpande försäkring för mig?

Försäkringen har ingen överenskommen avslutningsdag. Försäkringen förblir i regel i kraft så länge som du vill (enligt försäkringsvillkoren) då du har ett elavtal hos Fortum och betalar dina fakturor i tid.

Försäkringsperioden enligt vilken du betalar din försäkring är 1 mån., 2 mån., eller 3 mån. Perioden bestäms enligt faktureringsintervallet för ditt elavtal (12, 6 eller 4 fakturor i året).

Om du säger upp försäkringen under försäkringsperioden returneras den överskridande försäkringsbetalningen, förutsatt att återbäringen är mera än 8 euro.

Hur ansöker jag om ersättning?

Till att börja med bör du komma ihåg att försäkringen är i kraft så länge du betalar dina fakturor i tid. Försäkra dig om att dina fakturor blir betalda i tid även under sjukdom. Detta är ytterst viktigt för att försäkringsskyddet inte ska upphöra.

Det lönar sig att ansöka om ersättning genast efter 30 dagars arbetslöshet/sjukledighet/sjukhusvistelse. Bifoga de begärda dokumenten till din ersättningsansökan: intyg över situationen (t.ex. arbetslöshet) samt kopia på Fortums elfaktura. Se anvisningarna i försäkringsvillkoren. Länken till villkoren hittar du bland annat i slutet av denna sida.

Ersättnings ärenden i Finland sköts av:

Van Ameyde Krogius Oy
Sturegatan 16, 00510 Helsingfors

e-post: claims [punktum] finland [snabel-a] krogius [punktum] com
Telefon: +358 (0)45 6366 597 (mån-fre 9-17)

Läs dessa dokument och villkor innan du beställer

Som Fortums kund har du nytta av gruppförmånsförsäkringen

Fortum Maksuturva är en gruppförmånsförsäkring, vilket betyder att vi har förhandlat fram goda försäkringsförmåner för dig som vår kund.

Fortum svarar för försäljningen, marknadsföringen och faktureringen av försäkringen. Du kan vara i kontakt med oss också om du vill säga upp försäkringen.

Försäkringsgivaren är AmTrust International Underwriters DAC, Irland. Försäkringsgivaren representeras i Norden av dess svenska huvudrepresentant AmTrust Nordic AB. Ersättningsansökan handläggs i Finland av Van Ameyde Krogius Oy, Helsingfors.


Vid skada sänd ersättningsansökan utan dröjsmål till adressen:


Van Ameyde Krogius Oy
Sturegatan 16
00510 Helsingfors

e-post:
claims [punktum] finland [snabel-a] krogius [punktum] com

telefon:
045 636 6597 (mån-fre 9-17)

Fortum Maksuturva-försäkringens kundtjänst

Contact

Tilläggsuppgifter, beställningar och fakturaförfrågningar

0200 19000

lna/msa

mån-fre 8 - 17

Om du ringar utomlands ifrån:
+ 358 104 566 080
Safety

Handläggning av försäkringsersättningar

045 636 6597

lna/msa

mån-fre 9-17

e-post: claims [punktum] finland [snabel-a] krogius [punktum] com

Postadress: Van Ameyde Krogius Oy, Sturenkatu 16, 00510 Helsinki