Fortum Vaihtotakuu - bytesgaranti

Fortum Vaihtotakuu-bytesgarantin är en tilläggstjänst för 2-åriga elavtal. Det låter dig byta elavtal innan tidsbundna avtalet upphör.
Prisnivån på el kan inte förutsägas särskilt långt. Den förmånliga Vaihtotakuu-bytesgarantin ger passligt med säkerhet och flexibilitet för tidsbegränsade Fortum Takuu och Fortum Tarkka-elavtalen.

Fördelarna med Vaihtotakuu-bytesgarantin för dig

Prices
Om prisnivån sjunker kan du gå över till ett billigare elavtal

Du behöver inte vänta till slutet av avtalstiden, du kan byta till ett nytt tidigare.

Calendar
Efter ett år är du fri att välja

Du kan utöva bytesrätten när som helst efter det första året.

Reliable
Du kan också ändra avtalstyp

När du löser in Vaihtotakuu-utbytesgarantin kan du välja antingen ett fastprisavtal Fortum Takuu eller ett börsprisbaserat Fortum Tarkka-avtal (*

 

Voit vaihtaa hinnoittelumallia

*) När du löser ut Vaihtotakuu-bytesgarantin, det vill säga du utnyttjar din bytesrätt, kan du välja det 24-månaders elavtal som för närvarande säljs till nuvarande priser och avtalsvillkor. 
Vi rekommenderar Vaihtotakuu-bytesgarantin för dig som vill dra fördel av elprisvariationer i längden.

Vilka faktorer påverkar prisnivån på el?

Till exempel dessa faktorer påverkar tillsammans på priset på börshandlad el som säljs i Norden:

 • Efterfrågan: hur mycket el som används i hem, offentliga utrymmen och industri
 • Utbud: hur mycket el som tillhandahålls/produceras i kraftverk
 • Temperatur: värme/kylbehov
 • Priset på bränslen: hur el produceras
 • Vattenvolym: mängden regnvatten och smältvatten
 • Vattenresurser: Det finns många vattenkraftverk i Norden. Hur mycket vattenkraft som kan produceras vid olika tider på året beror på hur mycket vatten som kan ha lagrats för framtida produktion. Stora vattenreserver finns i Norge.
 • Överföringskapacitet: hur mycket el som kan överföras över nationella gränser.

Frågor och svar om Vaihtotakuu-bytesgarantin

Varför inkludera Vaihtotakuu-bytesgaranti i ditt Fortum Takuu-avtal?

Det framtida elpriset kan inte förutses. Men om du vill låsa in elpriset i minst ett år nu kan du göra det med kombinationen av Fortum Takuu 24 månader + Vaihtotakuu-utbytesgaranti. Med bytesgarantin har du möjlighet att byta mot ett förmånligare Fortum Takuu avtal efter ett år (eller senare), om priset på det nya Fortum Takuu-elavtalet då är billigare. Du kan också välja ett annat 24-månaders tidsbundet avtal (för närvarande, till exempel Fortum Tarkka-avtalet) där hela prismodellen är annorlunda.

Varför ta Vaihtotakuu-utbytesgaranti på Tarkka-avtal?

Det framtida elpriset kan inte förutses. Fortum Tarkka pris baseras på timpriserna på börshandlad el som auktioneras ut dagligen. Om prisnivån stiger, eller av någon annan anledning som du vill byta Tarkka-avtalet, kan du byta det efter avtalets första år när som helst till en annan typ av 24-månaders elavtal med hjälp av Vaihtotakuu-bytesgarantin.

Finns det några begränsningar?

Bytesgaranti kan inte ingå i ett avtal som gäller ett förbrukningsställe med en årsförbrukning på mer än 30 000 kWh.

Under ett två år långt tidsbundet avtal kan kunden uppdatera av-talet när minst ett år har gått sedan föregående byte.

Hur faktureras bytesgarantin?

Vaihtotakuu-bytesgarantin faktureras på din elräkning.

Läs mer om villkoren

TILLÄMPNING

Om kunden har kompletterat sitt avtal med en tilläggstjänst gällande bytesgaranti iakttas de nedan nämnda Avtalsvillkoren för bytesgaranti. Om kunden har valt alternativet bytesgaranti nämns detta i avtalsbekräftelsen.

Kunden kan välja att komplettera sitt Fortum Takuu eller Fortum Tarkka-avtal med bytesgaranti i samband med att avtalet ingås. Bytesgarantin träder i kraft samma dag som Fortums elförsäljningsavtal. Bytesgarantin gör det möjligt för kunden att mitt under en pågående tidsbunden avtalsperiod byta till ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.

AVTALSVILLKOR FÖR BYTESGARANTI

 1. Bytesgarantin gäller ett specifikt avtal och förbrukningsställe, och den kan kopplas till ett nytt Fortum Takuu eller Fortum Tarkka-avtal i samband med att avtalet ingås.
 2. Kunden bestämmer själv när den rätt att byta avtal som ingår i bytesgarantin ska utnyttjas. Bytet från ett Fortum Tarkuu/Tarkka-avtal till ett nytt minst lika långt, tidsbundet Fortum-avtal ska göras under det ursprungliga avtalets leveransperiod. Under ett två år långt tidsbundet avtal kan kunden uppdatera avtalet när minst ett år har gått sedan föregående byte.
 3. Bytesgarantin är en tidsbunden tilläggstjänst som gäller till slutet av kundens tidsbundna elförsäljningsavtal.
 4. Bytesgarantin ger inte kunden rätt att avsluta avtalet mitt under en pågående avtalsperiod om inte han eller hon ingår ett annat minst lika långt, tidsbundet elförsäljningsavtal med Fortum.
 5. Det nya Fortum-elavtalet träder i kraft två veckor efter att bytesgarantin har utnyttjats.
 6. En outnyttjad bytesgaranti kan inte överföras till ett annat avtal.
 7. Kunden faktureras för bytesgarantin i samband med elräkningen.
 8. Bytesgaranti kan inte ingå i ett avtal som gäller ett förbrukningsställe med en årsförbrukning på mer än 30 000 kWh.

Vi finns här för dina frågor!

Moving

Elavtal och flytt

0200 80000

lna/msa

Fortum Muuttopuhelin: elavtal för det nya hemmet

mån-fre 8-20, lör 9-16

Customer service

Kundtjänst

0200 19000

lna/msa

Elavtal, fakturor, kundrådgivning

mån - fre 8-17