Andra produkter och tilläggstjänster till elavtalet

Prishantering och betalning

Fortum Maksujousto - tillägg­s­tjänst

Som tilläggstjänst för hantering av elräkningar.

4,90€/mån.

Flexibilitet varje månad.

Fortum Maksuturva-försäkring

En försäkring för sämre tider, täcker elkostnader

5,90€/mån.

Fortum Hintatakuu-prisgaranti

Prisgarantin gör det möjligt att låsa ett timprisavtal till ett fast pris

5,90€/mån.

Beställ antingen till det nya eller nuvarande Tarkka-elvatalet

Försäkrings- och säkerhetsprodukter

Förnybar energi som ursprung för elavtal

Du kan beställa byte av ursprung för ett nytt eller gällande Fortum-avtal och på så sätt ta ett litet steg mot ett mer ekolo­giskt och grönare levnadssätt. Välj din favorit bland tre alter­nativ.

Lär dig mer