Prisutveckling för Fortum Vakaa

Prisutveckling för Fortum Vakaa, c/kWh, moms 24 %

Juli-Dec -18 Jan-Juni -19 Prognos
5,19 6,25 6,25

På bilden ser du de bekräftade Fortum Vakaa priserna. Anskaffningsperioden pågår ännu och de slutliga priserna bekräftas senast en månad innan den nya prisperioden träder i kraft. Priserna innehåller en premie 0,9 c/kWh, moms 24% och de visas c/kWh.  Bilden är uppdaterad 1.4.2019.