Prisutveckling för Fortum Vakaa

Prisutveckling för Fortum Vakaa, c/kWh, moms 24 %

jan-juni 2021 Juli-dec -21 Prognos
5.88 5,96 6.28

På bilden ser du de bekräftade Fortum Vakaa priserna. Anskaffningsperioden pågår ännu och de slutliga priserna bekräftas senast en månad innan den nya prisperioden träder i kraft. Priserna innehåller en premie 0,9 c/kWh, moms 24% och de visas c/kWh.