Prisutveckling för Fortum Vakaa

Prisutveckling för Fortum Vakaa, c/kWh, moms 24 %

Jan-Juni -19 Juli-Dec -19 Prognos
6,25 6,30 6,61

På bilden ser du de bekräftade Fortum Vakaa priserna. Anskaffningsperioden pågår ännu och de slutliga priserna bekräftas senast en månad innan den nya prisperioden träder i kraft. Priserna innehåller en premie 0,9 c/kWh, moms 24% och de visas c/kWh.  Bilden är uppdaterad 24.9.2019.