Våra mål vid Fortum

Vi är ett ledande energibolag inom ren energi som tillsammans med våra kunder utvecklar och erbjuder innovativa lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering. Vi erbjuder också våra tjänster åt andra företag i energibranschen.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö.

Vårt mål är en renare värld

Energi har genom tiderna varit en viktig del i människans utveckling. I dag använder vi mera energi än aldrig tidigare. Vi vid Fortum har årtionden jobbat med att minska koldioxidutsläppen. Med det har vi lyckats bra för våra koldioxidutsläpp är idag bland de lägsta i Europa. Tillsammans med våra kunder och samhället vill vi skapa en renare värld. Vi gör omvandlingen genom att förändra energisystemet, förbättra   resurseffektiviteten och erbjuda våra kunder smarta och lättanvända lösningar.

Vår vision och strategi

Vår vision ‒ For a cleaner world ‒ reflekterar vår vilja att skapa ett utsläppsfritt energisystem med optimal  resurseffektivitet.

Vår strategi speglar globala megatrender: klimatförändring och effektiv utnyttjande av resurser, urbanisering och ny teknologi, men också allt aktivare kunder som vill påverka hur energi produceras och säljs och också hur energi används. För att klara oss i tävlan bör vi känna till även de svaga megatrenderna och ha en aktiv roll i att skapa en bättre framtid.

Här är våra mål

Växa inom sol- och vindkraft

Växa inom sol och vind

Sol- och vindkraft har enorma tillväxtmöjligheter som ökar konkurrenskraften på lång sikt.


 

Skapa nya energiaffärer

Skapa nya energiaffärer

Vårt mål är att vara ett ledande bolag inom utvecklingen av energiteknologi och energilösningar.

Driva produktivitetet och industriell omvandling

Driva produktivitet och industriell omvandling

Hela energisektorn är under förändring. Vårt främsta mål är att delta i konsolideringen av kraftbranschen i Europa.

Skapa hållbara lösningar för städer

Skapa hållbara lösningar för städer

Vi utnyttjar vår expertis och erfarenhet för att skapa skalbara, hållbara lösningar som förbättrar städernas livskvalitet.

"Tillsammans med våra kunder, samhället och andra företag är vi fast beslutna att omvandla hela energisystemet."

Pekka Lundmark, VD för Fortum

Vi är Fortum

Vi har cirka 9 000 medarbetare som alla är engagerade i frågor om hållbarhet, energi och cirkulärekonomi. Hos oss kommer våra medarbetare främst, och personalens säkerhet och välfärd är viktigt för oss. Vår verksamhet bygger på våra värderingar: nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt. Värderingarna styrs av vår uppförandekod.

Individer och värderingar

Bolaget är just så starkt som sina medarbetare. Vi vill handla på ett sådant sätt som våra medarbetare kan vara stolta över. Vi värderar alla våra medarbetare och intressegrupper högt. Våra värderingar - nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt - skapar grunden för hela vår företagskultur. Våra värderingar fungerar även som kompass som definiera våra affärsmöjligheter och vägleder vårt beslutsfattande samt hjälper oss att se på världen med Fortums värderingar.

Vi är ett globalt bolag

Vi har verksamhet i 10 länder och cirka 9000 energiexperter jobbar för oss. Globalt har vi 160 vattenkraftverk och 20 CHP, kondens och kärnkraftverk. Vi ökar också vår sol och vind produktion. Globalt uppvärmer vi 20 städer och har 6 avfallsbehandlingsanläggningar.