Naapurina ydinvoimala Loviisan voimalaitos 2/2022

Kärnkraftverket vår granne, juni 2022

Lovisa kraftverk 2/​​2022

Loviisa ydinvoimalaitos Fortum

Stödet för kärnkraft större än någonsin

Oron för klimat­för­änd­ringen och själv­för­sörj­ningen återspeglar sig i åsikts­ut­veck­lingen gällande kärnkraft i Finsk Energi­in­dustri rf:s (Energi­a­te­ol­lisuus ry) årliga enkät. Hela 62 procent av finlän­darna upplever kärnkraften som ett medel att motverka klimat­för­änd­ringen.

Läs artikeln här
Kirmussalmen silta Hästholmenin saarelle Loviisassa

Grund­läg­gande renovering av Kirmosundsbron

Den grundläggande renoveringen av Kirmosundsbron till Hästholmen, som inleddes i mars, slutförs före utgången av juli.

Läs artikeln här
Loviisan voimalaitos Hästholmenin saarella keväällä, Fortum

Ledarartikel

Lovisa kraftverk har siktet inställt på framtiden

Lovisa kärnkraft­verket spelar en betydande roll i Finlands själv­för­sörjning gällande energi och i tryggandet av landets försörj­nings­be­redskap.

Läs ledarartikel här
nuclear

Årsavställ­ningarna börjar i augusti

Sommarens årsavställningar inleds 7.8.2022 vid kraftverksenheten Lovisa 2. Enheten genomgår en omfattande årsrevision som görs vart fjärde år. Den beräknade avställningstiden är 31 dygn.

Läs artikeln här
NNTP summer energy Loviisa työntekijät laitoksen edessä

Rekordmånga sommarpraktikanter jobbar på Lovisa kärnkraftverket

I år sysselsätter Lovisa kraftverk rekordmånga, cirka 80, sommarpraktikanter. Energiteknikstuderande Anniina Pitkänen är en av dem.

Läs artikeln här
Fortum-laiva Loviisan Plagenilla uudistetaan keväällä 2022

Fortumskeppets nya liv

Fortumskeppet på Plagens badstrand i Lovisa har skänkt barn och ungdomar glädje i över tio års tid.

Läs artikeln här
Summer energy NNTP people at Loviisa power plant some

Testa dina kärnkunskaper!

1. Enligt en färsk enkät förhåller sig många finländare positivt till kärnkraft. Hur stor är andelen?
a) 50 %
b) 60 %
c) 70 %

2. Hur stor andel förhåller sig negativt till kärnkraft?
a) 11 %
b) 22 %
c) 33 %

3. Hur många sommarpraktikanter har Lovisa kraftverk i år?
a) cirka 40
b) cirka 60
c) cirka 80

Loviisan voimalaitos

4. Yttertakets värmeisolering vid enheten Lovisa 1 förnyas. Vilket är det nya materialet?
a) skumkaramell
b) skumglas
c) halm

5. Hur stor andel av Lovisa kraftverks avfall återvinns?
a) 28 %
b) 56 %
c) 78 %

 

(De rätta svaren finns längst ner på sidan.)

Nuclear power

Lovisa kärnkraftverk

Rätt svar: 1 b, 2 a, 3 c, 4 b, 5 c