Lovisa kärnkraftverk

Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä painevesireaktoria (PWR). Molemmat yksiköt ovat kapasiteeteiltaan 502 MW. Loviisa 1 otettiin käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 vuonna 1980. Loviisa 1:n käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja Loviisa 2:n vuoteen 2030.
Loviisan tuotanto vuonna 2016 oli yhteensä 8,33 TWh eli noin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Voimalaitos työllistää jatkuvasti noin 500 henkilöä ja 100 alihankkijaa. Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin päästöttömässä energiantuotannossa. Ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään siirryttäessä kohti aurinkotaloutta.

Loviisan voimalaitos vuonna 2018

7,8 TWh

Loviisan tuotanto vuonna 2018

yli 11%

osuus koko Suomen sähköntuotannosta

500

voimalaitoksen työntekijöiden lukumäärä