Pressrelease

Fortum och Westinghouse Electric Company ingår avtal om planering och leverans av en ny bränsletyp till Lovisa kraftverk

tis, 11/22/2022 - 10:30

Loviisa nuclear power plant, winter

Fortum och Westinghouse Electric Company har ingått avtal om planering, licensiering och leverans av en ny bränsletyp till Lovisa kraftverk. Den nya bränsletypen baserar sig på det bränsle som British Nuclear Fuel Limited levererade till Lovisa kraftverk i början av millenniet. Bränslet användes parallellt med bränslet från ryska TVEL i början av 2000-talet. Ibruktagandet av ett nytt kärnbränsle är ett flerårigt projekt som kräver tillstånd av myndigheterna.

”Den nya parallella bränsleleverantören gör vår bränslestrategi mångsidigare, stärker försörjningsberedskapen och tryggar tillförlitlig elproduktion vid Lovisa kraftverk även framöver”, säger Lovisa kraftverks direktör Sasu Valkamo.

"Vi är stolta över att kunna stöda Fortum med det nya bränslet, som baserar sig på vårt tidigare framgångsrika samarbete gällande VVER-440-bränsle under åren 2001-2007," säger Tarik Choho som är direktör för affärsverksamheten Westinghouse Nuclear Fuel.

Bränsleavtalet med ryska TVEL gäller till utgången av Lovisa kraftverks nuvarande drifttillstånd, det vill säga till åren 2027 och 2030. Våren 2022 ansökte Fortum om nytt drifttillstånd för båda kraftverksenheterna fram till år 2050 och meddelade att bränsleanskaffningen kommer att konkurrensutsättas för det nya drifttillståndet. Avtalet med Westinghouse Electric Company stöder Fortums målsättning att stärka leveranssäkerheten av energi och driftserfarenheterna av bränslet som levereras skapar förutsättningar att lyckas med kommande konkurrensutsättning av bränsleanskaffningen.

 

Fortum Abp
Kommunikation

 

Ytterligare information:
Pia Fast, kommunikationsdirektör, Generation, tfn +358 40 147 8752, pia [punktum] fast [snabel-a] fortum [punktum] com
www.fortum.fi/lovisa


Westinghouse Electric Company
Westinghouse Electric Company bidrar till att modifiera den fossilfria energins framtid genom att erbjuda energiaktörer runt om i världen säker och innovativ kärnteknologi. Westinghouse levererade världens första kommersiella tryckvattenreaktor år 1957. Företagets teknologi ligger till grund för nästan hälften av världens nuvarande kärnkraftverk. Westinghouses över 135 år långa innovationsverksamhet gör företaget till en förstahandspartner inom segmentet avancerad teknologi för kärnkraftens hela livscykel. Ytterligare information: https://www.westinghousenuclear.com, Facebook, LinkedIn och Twitter