Grundläggande renovering av Kirmosundsbron

fre, 06/03/2022 - 09:00

Den grundläggande renoveringen av Kirmosundsbron till Hästholmen, som inleddes i mars, slutförs före utgången av juli. Detta innebär att den för fritidsbåtar viktiga farleden åter är farbar i slutet av sommaren.

Kirmussalmen silta Hästholmenin saarelle Loviisassa

Renoveringsarbetet har förlöpt planenligt och enligt tidsschemat. Den svala förvåren har inte påverkat arbetet, säger fastighetschef Aki Mattila.

Kirmosundsbron har inte renoverats sedan bron och vägen längs Kirmosundsbanken färdigställdes år 1967.
– Den grundläggande renoveringen omfattar reparation och förstärkning av brons konstruktioner samt reparation av farledsutrustningen. Syftet är att säkerställa kraftverkets försörjningsberedskap och en säker trafikled även i framtiden, säger Aki Mattila.

Farleden runt Hästholmen, som fungerar som alternativ vattenväg till Kirmosundsfarleden, är öppen och farbar under hela renoveringen.