Årsavställningarna börjar i augusti

fre, 06/03/2022 - 09:00

Sommarens årsavställningar inleds 7.8.2022 vid kraftverksenheten Lovisa 2. Enheten genomgår en omfattande årsrevision som görs vart fjärde år. Den beräknade avställningstiden är 31 dygn.

nuclear

Kraftverksenheten Lovisa 1 genomgår en kort årsrevision. Avställningen, som inleds i mitten av september, beräknas räcka 22 dygn.

Vid vardera anläggningen genomförs flera tusen arbeten och ett flertal projekt.

Underhållsteknikenhetens chef Anssi Laakso berättar att man vid sommarens årsavställningar förbereder sig för en fortsatt drift av kraftverket fram till utgången av år 2050.
– Den fortsatta driften vid Lovisa kraftverk är i synnerhet en satsning på säker leverans av ren inhemsk elektricitet även framöver, säger Anssi Laakso.

De två senaste årsavställningarna genomfördes under coronarelaterade undantagsförhållanden.
– Trots rådande förhållanden kunde båda revisionerna genomföras planenligt och med lyckat resultat. I år verkar pandemiläget ha lugnat sig betydligt, konstaterar Anssi Laakso.

Reaktorbyggnadens yttertak förnyas

Materialet i yttertaket till reaktorbyggnaden vid kraftverksenheten Lovisa 1 förnyas.

Projektet syns utåt som relativt massiva hiss- och ställningskonstruktioner och som ökad närvaro på reaktorbyggnadens tak. Den kanske tydligaste förändringen är att taket återfår sin nästan ursprungliga svarta färg, säger projektchef Petri Hakasaari.

De ursprungliga materialen, bland annat takets filt- och isoleringsmaterial, avlägsnas och ersätts med modernare alternativ. Som isoleringsmaterial används skumglas tillverkat av returglas.
– Under projektets gång fäster vi extra uppmärksamhet vid person- och anläggningssäkerheten. Exempelvis heta arbeten, som är vanliga vid takarbeten, är helt förbjudna vid den aktuella takförnyelsen, säger Petri Hakasaari.

 

I fjol producerade Lovisa kärnkraftverk cirka 752 ton avfall. Största delen av det producerade avfallet, hela 92 %, är vanligt, icke radioaktivt avfall. Upp till 56 % av avfallet återvinns som material eller för energiproduktion.

22 % av avfallet deponeras på avfallsstationer, medan 14 % (bland annat kemikalier och lösningsmedel) vidarebehandlas som farligt avfall.