Lokala nyheter

Renoveringen av Kirmosundsbron till Fortums Lovisa kraftverk inleds i mars

tors, 03/10/2022 - 07:45

Loviisan voimalaitokselle johtava Kirmussalmen silta

Renoveringen av Kirmosundsbron som leder till Hästholmen inleds i mars. Renoveringsarbetet, som beräknas inledas 20.3.2022, slutförs senast 31.7.2022. Inledningstidpunkten beror på vårens väderleksförhållanden.

Kirmosundsbron är den enda fasta förbindelsen mellan fastlandet och Lovisa kraftverk på Hästholmen. Ur allmänt säkerhetsperspektiv är det viktigt att bron är i gott skick. Bron har inte renoverats sedan byggandet av Kirmosundsbron och vägen längs Kirmosundsbanken slutfördes år 1967. Arbetet som nu kommer att genomföras omfattar renovering och förstärkning av brons konstruktioner samt reparation av farledsutrustningen.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut 217/2021 hålls den allmänna farleden under bron av säkerhetsskäl stängd medan renoveringen pågår. Farleden runt Hästholmen, som fungerar som alternativ vattenväg till Kirmosundsfarleden, är öppen och farbar under hela renoveringen.

Vesireitti

Ytterligare information:

Vesa Lappalainen, fastighetsingenjör, Fortum
vesa [punktum] lappalainen [snabel-a] fortum [punktum] com, tfn 040 662 9202

Timo Parkko, byggnadsövervakare, Fortum
timo [punktum] p [punktum] parkko [snabel-a] fortum [punktum] com, tfn 040 637 8685


Lovisa kärnkraftverk

År 2021 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa