”Klarhet och säkerhet gällande framtiden”

tors, 03/31/2022 - 10:00

Fortums Lovisa kraftverk har fått en ny direktör. Diplomingenjör Sasu Valkamo har bred och gedigen erfarenhet från kärnkraftsbranschen.

”Jag vill att vår verksamhet upplevs som trygg”

Lovisa kraftverks nya direktör, diplomingenjör Sasu Valkamo, har fattat rodret med stor iver.
– Beslutet att ansöka om drifttillstånd för båda kraftverksenheterna fram till utgången av år 2050 ger kraftverkspersonalen klarhet och säkerhet gällande framtiden, säger Sasu Valkamo.

För 12 år sedan ansvarade Sasu Valkamo för projektet Lovisa 3, då Fortum ansökte om principbeslut för en tredje kraftverksenhet.
– Därefter har jag lett Fortums tekniska expertorganisation på huvudkontoret i Esbo. Organisationens huvuduppgift är att stöda en säker och tillförlitlig drift vid Lovisa kraftverk. Som ansvarig för det tekniska stödet har jag lärt känna många av mina kollegor i Lovisa och själva anläggningen, säger Sasu Valkamo.

”Ansökan är professionellt utformad”

Sasu Valkamo började som direktör för Lovisa kraftverk i början av februari i år.
– Jag har upplevt att jag har blivit mycket väl mottagen. Pandemirestriktionerna har tills vidare ännu i praktiken begränsat möten med personalen men jag ser fram emot att i större omfattning träffa personalen då restriktionerna lättar.

Under den senaste tiden har Sasu Valkamo deltagit centralt i beredningen av ansökan om nytt drifttillstånd för Lovisa kraftverk. Hans arbetsdagar har varit långa,
men samtidigt inspirerande och givande.
– Beredningen av ansökan har varit en omfattande uppgift med ett stort antal kunniga deltagare. Ansökan är professionellt utformad. Jag vill än en gång tacka alla som har bidragit till utformningen av ansökan och beslutsfattandet, säger han.

"Beredningen av ansökan har varit en omfattande uppgift med ett stort antal kunniga deltagare."

Sasu Valkamo Fortum

”Jag är stolt över vår kompetens”

Sasu Valkamo säger att personalens motivation, kompetens och välmående ligger honom varmt om hjärtat.
– Jag är stolt över Fortums kärnkraftskompetens i både Lovisa och Esbo. Lovisa kraftverks personal är både kunnig och motiverad.

Utöver Fortums 500 anställda arbetar cirka 100 entreprenöranställda permanent på kraftverksområdet.
– Deras instats är likväl mycket viktig för oss, understryker kraftverkets nya direktör.

Han upplever att Fortums beslut att ansöka om nytt drifttillstånd för båda enheterna fram till år 2050 ger personalen i Lovisa både klarhet och säkerhet inför framtiden.

Vilket är ditt budskap till Lovisas invånare?
– Jag vill bidra till att vår verksamhet upplevs som trygg och att vår växelverkan är öppen och naturlig.

Sasu Valkamo

Lovisa kraftverks nya direktör

• Utbildning: diplomingenjör
• Ålder: 53 år
• Har familj
• Fritidssysselsättning: läsning och olika former av motion
• Motto: ”Framåt i positiv anda”