Lokala nyheter

Fortums ansökan om nytt drifttillstånd för Lovisa kraftverk till statsrådet

fre, 03/18/2022 - 10:00

Loviisa nuclear power plant, winter

Fortum [Power and Heat Oy] tillställde 18.3.2022 statsrådet sin ansökan om förnyat drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk.

Fortum ansöker om nytt drifttillstånd för båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av år 2050. Fortum ansöker även om drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall på kraftverksområdet fram till utgången av år 2090.

”Vi önskar stöda uppnåendet av Finlands och hela Europas kolneutralitetsmål och möjliggöra uppbyggandet av ett säkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem”, säger Fortum Generation-divisionens direktör Simon-Erik Ollus.

”Förlängningen av kraftverkets drifttid är av stor betydelse för hela Finland och bidrar till leveranssäkerheten av ren inhemsk elektricitet även framöver”, fortsätter Simon-Erik Ollus.

”Vår personal har gjort en verkligt stor insats för tryggandet av säker och tillförlitlig elproduktion under Lovisa kraftverks hela drifttid. Tack vare personalens kompetens och expertis är kraftverket i mycket gott skick vilket möjliggör fortsatt trygg drift”, säger Lovisa kraftverks direktör Sasu Valkamo.

Fortums ansökan om drifttillstånd behandlas av arbets- och näringsministeriet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena. Tillståndsprocessen beräknas räcka cirka ett år.

Mediakontakt:
Fortum News Desk, newsdesk [snabel-a] fortum [punktum] com, +358 40 198 2843