Lokala nyheter

Sasu Valkamo ny direktör för Fortums Lovisa kraftverk

ons, 01/26/2022 - 10:00

Loviisan voimalaitos

Diplomingenjör Sasu Valkamo har utsetts till direktör för Fortums Lovisa kärnkraftverk från och med 1.2.2022.
Sasu Valkamo har lång och bred erfarenhet från kärnkraftbranschen och har innehaft olika uppdrag hos Fortum sedan år 1992. Han har bland annat ansvarat för den delägda kärnkraften i Fortum Generation-divisionen, för produktionen av värmekraft och för projektet Lovisa 3. Hans senaste befattning var som direktör för enheten Engineering & Projects. 

”Personalen vid Lovisa kraftverk har gjort ett utmärkt jobb gällande trygg och tillförlitlig elproduktion. Jag är entusiastisk över uppdraget som direktör för kraftverket”, säger Sasu Valkamo.

”Jag är övertygad om att Sasu Valkamo kommer att leda Lovisa kraftverk med stor framgång. Hans kompetens och breda erfarenhet från kärnkraftsbranschen ger kraftverksledningen ett värdefullt tillskott”, konstaterar Simon-Erik Ollus som är direktör för Fortums division Generation.

Lovisa kraftverks nuvarande direktör Satu Katajala blir ny ansvarig direktör för funktionerna oberoende tillsyn av kärnsäkerheten och internationellt samarbete.

 

Mediakontakt:
Mia Söderström, kommunikationschef, tfn 040 777 5989, mia [punktum] soderstrom [snabel-a] fortum [punktum] com 

 

Lovisa kärnkraftverk

År 2021 var driftfaktorn vid det av Fortum helägda Lovisa kraftverk 92,9 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som hör till de bästa bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt 325 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2021 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar elektricitet (netto), vilket utgör mer än 10 % av Finlands elproduktion. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav ungefär 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/sv/lovisa
 

Sasu Valkamo
Sasu Valkamo, Fortum