Online nyheter

STUK har delgett sitt beslut gällande den periodiska säkerhetsbedömningen av Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall

ons, 12/22/2021 - 12:00

Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos

Strålsäkerhetscentralen STUK har delgett sitt beslut gällande Fortums periodiska säkerhetsbedömning av Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall. Bedömningen tillställdes STUK i september 2020.

I sitt beslut konstaterar STUK att säkerheten vid Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall är god i fråga om både drift- och långtidssäkerhet och att tillståndshavaren förfogar över nödvändiga metoder och resurser för fortsatt säker drift.

I slutförvaringsanläggningen på 110 meters djup på kraftverksområdet slutförvaras kraftverkets driftavfall och solidifierat flytande avfall. Slutförvaringsanläggningen, som har varit i drift sedan år 1998, kan utvidgas så att den även kan inrymma det radioaktiva avfall som uppstår när kraftverksdriften upphör och Lovisa kraftverk läggs ner. Slutförvaringen gäller således allt radioaktivt avfall från Lovisa kraftverk med undantag för det använda kärnbränslet, som kommer att slutförvaras i Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning på Olkiluoto i Euraåminne.

I Strålsäkerhetscentralens beslut ingår vissa krav gällande bland annat Fortums redan påbörjade vidareutveckling av slutförvaringskonceptet för kraftverkets driftavfall samt bedömning av säkerhetspåverkningar av radioaktivt avfall från andra håll i Finland. Fortum kommer att bemöta STUK:s krav inom utsatt tid.

Ytterligare information:

Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710, www.fortum.fi/lovisa