Lokala nyheter

Fortums Lovisa kraftverk släpper ut renat indunstningskoncentrat i havet

ons, 12/15/2021 - 10:00

Under vecka 50 släpper Lovisa kraftverk ut renat indunstningskoncentrat i havet. Utsläppet är planerat. Mängden radioaktiva ämnena i koncentratet motsvarar cirka 0,4 procent av kraftverkets tillåtna årliga utsläpp. Den ringa radioaktiviteten medför ingen fara för människor eller miljön.

Den av myndigheterna godkända åtgärden vidtas i genomsnitt vart fjärde år. Det senaste utsläppet av indunstningskoncentrat i havet gjordes i december 2017.

Kraftverksprocesserna ger upphov till radioaktivt avloppsvatten. Innan vattnet leds ut i havet genomgår det indunstning och filtrering. Radioaktiviteten i utloppsvattnet mäts och utsläppet analyseras. Mätvärdena rapporteras till myndigheterna i anslutning till kraftverkets ordinarie kvartalsrapport. De aktuella utsläppen ligger klart under kraftverkets stipulerade gränsvärden.

Miljömyndigheterna och Strålsäkerhetscentralen har på förhand informerats om tidpunkten för åtgärden. 

 

Ytterligare information:

Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

 

Lovisa kärnkraftverk

År 2020 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 87,7 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2020 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa