Miljökonsekvenserna bedömda – Besluten väntar

tors, 10/07/2021 - 10:00

Fortum inledde ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) gällande Lovisa kraftverk i augusti 2020.

yva-loviisa-tapahtumat

MKB-förfarandet gällande en befintlig kärnanläggning var det första i Finland. Sådana förfaranden tillämpas i allmänhet på nya och planerade projekt, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

MKB-förfarandet har gjorts i samråd, vilket innebär att de berörda parterna och intressenterna har erbjudits möjligheter att diskutera och kommentera projektet  och dess konsekvenser.

Innan förfarandet inleddes och under förfarandets gång fördes förhandsförhandlingar med kontaktmyndigheten, nämligen arbets- och näringsministeriet (ANM), och andra berörda myndigheter. Därtill ordnades möten för allmänheten, intressent- och uppföljningsmöten samt en invånarenkät för kartläggning av invånarnas inställning till projektet.

God grund för fattande av beslut

Vid bedömningen betraktades en upp till 20 år lång fortsättning av kraftverksdriften samt två olika nedläggningsalternativ.

Den största skillnaden mellan de bedömda alternativen är händelsetidpunkterna på kraftverksområdet.

– Konsekvenserna av fortsatt drift bedöms fram till år 2050 och ifråga om en eventuell nedläggning beaktas tiden fram till en förslutning av anläggningen för slutförvaring av driftavfall.

Samtliga bedömda alternativ är realiserbara ur miljökonsekvenssynvinkel.

– Bedömningen ingår även i den teknisk-ekonomiska utvärdering som ligger till grund för beslutet om Lovisa kraftverks framtid, avrundar Thomas Buddas.

"Jag vill tacka alla som på sätt eller annat deltagit i MKB-förfarandet."

Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas