"Kärnkraft behövs även framöver"

tors, 10/07/2021 - 10:00

Ren matematik gjorde Gröna förbundets riksdagsledamot Atte Harjanne till kärnkraftsförespråkare. Han hoppas att de befintliga kärnkraftverken används så länge driften är trygg och säker.

Atte Harjanne

Enligt Atte Harjanne förutsätter stävjandet av klimatförändringen, värnandet om den biologiska mångfalden och förebyggandet av ökad global fattigdom tillgång till utsläppsfri energi som ersätter användningen av fossila bränslen. Målsättningen måste vara så liten miljöpåverkan som möjligt.

– Det finns ingen helt problemfri energiproduktion, men när man väger fördelar och nackdelar mot varandra framstår kärnkraften som en bra, resurseffektiv och säker produktionsform, säger han.

Varför behöver vi kärnkraft i framtiden?

– Under hela sin existens har kärnkraftverken producerat enorma utsläppsfri energi. Det finns ingen orsak att utesluta den välfungerande produktionsformen. Vind- och solkraften har utvecklats gynnsamt och deras roll ökar stadigt, men den relativt låga energitätheten, tillgångsvariatio nerna, den begränsade lagringskapaciteten och behovet av reglerkraft utgör stora utmaningar.

– Kärnkraften behövs även framöver som komplement till den förnybara energin och som en del av energisortimentet. Det lönar sig definitivt inte att stryka kärnkraften ur produktionsurvalet, säger Atte Harjanne.

Vad inverkar mest på kärnkraftens framtid?

– Kärnkraftens framtid sammanhänger med politiken. Om investeringarna i och utvecklingen av kärnkraften begränsas genom politiska beslut har företagen svårt att agera. Tyvärr präglas EU:s energipolitik av avoghet mot kärnkraft. Klimatet naturen och Finland skulle gagnas av en positivare och förnuftigare attityd, säger Atte Harjanne.

Vilken energiframtid är bäst med tanke på klimatförändringen?

– Det avgörande är att energiproduktionen är utsläppsfri. Övergången till utsläppsfria tillverkningsprocesser, bland annat inom stålindustrin, förutsätter stora mängder utsläppsfri elektricitet. All utsläppsfri elektricitet kommer med säkerhet till användning och därför är det viktigt att de befintliga kärnkraftverken utnyttjas så länge driften är säker och trygg, avslutar Atte Harjanne.

"Kärnkraften är en bra, resurseffektiv och säker produktionsform."

Riksdagsledamot Atte Harjanne

WEM?

Atte Harjanne, 37, är riksdagsledamot och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Han representerar Gröna förbundet (De Gröna). Innan Atte Harjanne blev riksdagsledamot undersökte han klimatförändringens ekonomiska och samhälleliga konsekvenser som forskare vid Meteorologiska institutet. Atte Harjanne är diplomingenjör från högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet. För närvarande arbetar han på sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetets institution för ekonomi.