Den omfattande konsekvensbedömningen slutförd

tors, 10/07/2021 - 10:00

yva-metsätie

I vår MKB-beskrivning, som är en diger, över 400 sidor lång helhet, presenteras resultaten från miljökonsekvensbedömningen gällande kärnkraftverket i Lovisa. Därtill sammanställdes ett separat, nästan 50 sidor långt dokument på nio språk gällande det internationella hörandet.

Vid den omfattande bedömningen kartlades miljökonsekvenserna av dels fortsatt drift, dels nedläggning av kraftverket. Ifråga om fortsatt drift analyserades bland annat de positiva regionalekonomiska effekterna med inverkan på både den aktuella regionen och hela landet.

"MKB-beskrivningen är en diger, över 400 sidor lång helhet."

Positiva konsekvenser av fortsatt drift identifierades även för energimarknaden, Finlands försörjningsberedskap samt för reduktionen av växthusgasutsläpp och stävjandet av klimatförändringen.

En nedläggning av Lovisa kraftverk skulle leda till att de mycket stora driftrelaterade regionalekonomiska effekterna upphör. Själva nedläggningsprocessen kan dock erbjuda olika aktörer och branscher vissa ersättande ekonomiska effekter, men de regionalekononomiska effekterna upphör helt när nedläggningen är
slutförd.

Liksom under kraftverkets hela driftshistoria strävar vi fortlöpande efter att minska den negativa inverkan på miljön genom tillämpning av bästa möjliga teknik och praxis.

Pia Fast

Kommunikationschef, Kärnkraft

Telefon: 040 147 8752
pia [punktum] fast [snabel-a] fortum [punktum] com