Lokala nyheter

Årsavställningarna 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförda

mån, 10/04/2021 - 11:30

Loviisa portti meidän ympäristömme

FORTUM ABP LOKALT MEDDELANDE 4.10.2021

Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter avslutad årsrevision. Den korta underhållsavställningen vid enheten Lovisa 2, som räckte drygt 24 dygn, slutfördes 16.9.2021. Den likaså korta avställningen vid kraftverksenheten Lovisa 1, som räckte 18 dygn, slutfördes 29.9.2021. På grund av oförutsedda apparatbyten försenades underhållsavställningen vid enheten Lovisa 2 med sex dygn i förhållande till den ursprungliga planen.

Utöver det planerade underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade avställningarna arbeten som hänför sig till underhållet och den fortlöpande förbättringen vid båda enheterna.

Vid årets avställningar förnyades cirka en fjärdedel av vardera anläggningens kärnbränsle. Samtliga bränsleelement i enheten Lovisa 2 genomgick ett så kallat läckagetest. Samtidigt avlägsnades det bränsleelement som i våras befanns läcka ur reaktorn i enheten Lovisa 2.

”Vid årets korta avställningar förnyades en del av vardera enhetens säkerhetssystem. Därtill fortgick den modernisering av nöddieslarnas automationssystem som har påbörjats under tidigare årsavställningar”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

I underhållsavställningarna deltog, utöver kraftverkspersonalen på 530 personer, cirka 650 externa underhålls- och besiktningsexperter. Ungefär 90 procent av den externa arbetskraften var finländare.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

Lovisa kärnkraftverk
År 2020 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 87,7 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2020 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa


Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se