Lokala nyheter

Arbetsrotation inom Fortums kärnkraftsledning: ny ansvarig chef för Lovisa kärnkraftverk under första kvartalet 2022

ons, 10/27/2021 - 16:00

Fortum sign 3

Kärnkraften är en central del av Fortums strategi och den är en del av vårt DNA. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att säkerställa att kärnkraften också framöver har en viktig roll att spela i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle.

En viktig framgångsfaktor inom kärnkraften är en bred erfarenhet från olika funktioner och roller. Arbetsrotation är ett effektivt sätt att säkerställa detta och ger samtidigt i möjligheter att ytterligare utveckla kompetensen.

Fortum har beslutat att erbjuda arbetsrotation för kärnkraftens ledning. Peter Tuominen nuvarande chef för oberoende tillsyn an kärnsäkerhet och internationellt samarbete går i pension under 2022 och nuvarande chefen för Lovisa kraftverk Satu Katajala arbetsroterar och tar över detta ansvar. Nuvarande chefen för Engineering & Projects Sasu Valkamo arbetsroterar och tar över rollen som chef för Lovisa kärnkraftverk efter att ha blivit godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten, STUK.

Arbetsrotatiorna planeras träda i kraft under första kvartalet 2022. Fram till dess fortsätter Satu Katajala i sin nuvarande roll som ansvarig för Lovisa kraftverk.

 

Ytterligare information:
Pia Fast, kommunikationschef, Lovisa kraftverk, tel. 040 147 8752