Online nyheter

Samråd kring MKB-beskrivningen gällande kärnkraftverket i Lovisa 20.9.–18.11.2021

tis, 09/21/2021 - 09:00

Loviisa NPP by the sea

Ett samråd kring MKB-beskrivningen gällande Fortums kärnkraftverk i Lovisa har inletts. Arbets- och näringsministeriet begär in utlåtanden om MKB-beskrivningen av myndigheter och sammanslutningar under tiden 20 september–18 november 2021.


Flera alternativ för inlämning av utlåtanden och åsikter om MKB-beskrivningen
Fortums miljökonsekvensbeskrivning kan läsas på adressen: https://tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning.

Utlåtanden
Arbets- och näringsministeriet begär in utlåtanden om MKB-beskrivningen av myndigheter och sammanslutningar under tiden 20 september–18 november 2021. Samrådet äger rum på webben i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden och åsikter kan även sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)tem.fi och per brev till adressen PB 32, 00023 Statsrådet eller till besöksadressen ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

Vänligen hänvisa till ärendenumret VN/20577/2021 i utlåtandet eller åsikten. De framförda åsikterna och utlåtandena publiceras på ministeriets webbplats.

Infomöte för allmänheten
Om pandemiläget tillåter ordnas ett infomöte för allmänheten torsdagen 7.10.2021 kl. 18-21 i Lovisavikens skola på adressen Brandensteinsgatan 27 B, 07901 Lovisa.

Anmälan: På grund av rådande pandemiläge kan vissa begränsningar gälla vid infomötet för allmänheten. Därför ber vi personer som önskar delta i mötet i Lovisavikens skola att göra en förhandsanmälan på nätblanketten>>.

Direktsändning på webben
Uppdatering 8.10.2021: Se inspelning av infomötet på webbadressen https://fortum.videosync.fi/2021-10-07-yva.


Mer information:
ANM:s pressmeddelande 21.9.2021: Samråd inleds kring MKB-beskrivningen för fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa >> 
Utlåtande.fi: Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa >> 
Fortums webbsidor: https://www.fortum.fi/sv/lovisamkb