Lokala nyheter

Underhållsavställningarna 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

ons, 08/18/2021 - 13:30

Loviisan voimalaitos 1024x512

De årliga underhållsavställningarna vid Fortums Lovisa kärnkraftverk börjar söndagen den 22 augusti. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 2, varefter enheten Lovisa 1 står i tur. I år genomgår båda enheterna en kort underhållsavställning. Avställningarna vid Lovisa kraftverk beräknas räcka sammanlagt cirka 38 dygn.

Vid årsrevisionen förnyas en del av vardera enhets säkerhetssystem. Därtill fortgår den modernisering av nöddieslarnas automationssystem som har påbörjats under tidigare årsrevisioner. Inom ramen för moderniseringsprojektet byts de ursprungliga automationssystemen ut mot digitala system. Vid årsrevisionen byter man ut en fjärdedel av anläggningens kärnbränsle.

”Enheterna vid Lovisa kraftverk (Lovisa 1 och Lovisa 2) har utvecklats och moderniserats systematiskt, planenligt och fortlöpande under anläggningens hela drifttid. Vid årets korta avställningar genomförs, utöver det programenliga underhållsarbetet och bränslebytet, flera åtgärder som ytterligare förbättrar personal-, anläggnings- och driftsäkerheten”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

I underhållsavställningarna deltar, utöver kraftverkspersonalen på cirka 530 personer, nästan 750 externa underhålls- och besiktningsexperter. Ungefär 90 procent av den externa arbetskraften är finländare. De övriga experterna är från Frankrike, Ryssland, Polen, Sverige och Baltikum.

Fortum Abp
Kommunikation


Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
Läs mer på webbadressen: www.fortum.fi/lovisa

Lovisa kärnkraftverk
År 2020 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 87,7 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2020 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa