Lokala nyheter

Lovisa kraftverk utför provblåsningar av säkerhetsventiler 20.8.2021

tis, 08/17/2021 - 13:30

Loviisa portti meidän ympäristömme

På Lovisa kraftverks enhet 2 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga på fredagen den 20.8.

Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.

Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

 

Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010