Online nyheter

Ett mindre bränsleläckage observerat vid Fortums Lovisa kraftverks enhet två

tis, 07/27/2021 - 16:00

Ydinvoima on hiilidioksidipäästötön, vakaa ja luotettava sähköntuotantomuoto.

Vid Lovisa kraftverks enhet två (Lovisa 2) observerades 31.3.2021 stegrad radioaktivitet i det slutna reaktorsystemet, den så kallade primärkretsen. Den observerade aktivitetshöjningen beror på ett mindre ädelgasläckage utan inverkan på produktionen eller kraftverkets eller personalens säkerhet. Vid den stundande årsrevisionen i slutet av augusti kommer samtliga bränsleelement i Lovisa 2 att genomgå ett läckagetest, varefter det läckande elementet avlägsnas ur reaktorn.

Lovisa kraftverk har omgående underrättat Strålsäkerhetscentralen (STUK) om observationen och de vidtagna åtgärderna. Läckaget och dess utveckling följs fortlöpande med genom både radioaktivitets- och strålningsmätningar. Enligt nuvarande data och uppgifter har läckaget förblivit oförändrat, vilket innebär att driften av Lovisa 2 kan fortgå som vanligt fram till årsrevisionen och bränslebytet i augusti. Om situationen gällande det observerade läckaget skulle förändras avsevärt körs anläggingen ner i enlighet med gällande föreskrifter, varefter det läckande bränsleelementet avlägsnas. I linje med kraftverkets verksamhetsprinciper handlar vi alltid proaktivt och förebyggande: Beslutsfattandet vid kraftverket styrs av kärnsäkerheten.

Bränsleläckage i kraftverk är sällsynta, men inte unika. Den vanligaste orsaken till skador på en bränslestav är att ett mindre främmande föremål hamnat i systemet i samband med exempelvis underhållsarbete. Under 2000-talet har Lovisa kraftverk drabbats av tre bränsleläckage. Senast avlägsnades ett läckande element ur enheten Lovisa 2 år 2013.

Bränsleläckaget vid Lovisa kraftverk medför ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Vi informerar fortlöpande om händelser relaterade till kraftverkets säkerhet och elproduktion på våra webbsidor (www.fortum.fi/lovisa). Eftersom det aktuella bränsleläckaget inte påverkar säkerheten eller elproduktionen valde vi att inte informera om händelsen i ett tidigare skede.

Vi inser att medial händelserapportering kan väcka oro och påkalla ökad information om driften och verksamheten vid Lovisa kraftverk. Detta nätmeddelande publiceras i syfte att klargöra den aktuella situationen vid Lovisa kraftverk.

 

Ytterligare information:
Thomas Buddas, direktör med ansvar för kärnsäkerheten, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

 

Ydinpolttoaineen vaihto

Vad innebär ett bränsleläckage?

Inuti bränslestavarna bildas radioaktiva ämnen och gaser när de används i reaktorn. I normala fall hålls det radioaktiva materialet instängt i de gastäta bränslestavarna, men skyddskapseln kan få skador relaterade till bland annat tillverkningsfel, främmande föremål (objekt) i reaktorn eller avvikande driftförhållanden. Läckage i en bränslestav leder till högre radioaktivitet i primärkretsens vatten än normalt. Tillståndet benämns bränsleläckage.