Lovisa kraftverk förbereder sig för en andra omgång årsrevisioner under coronapandemin

tors, 05/27/2021 - 10:00

Lovisa kraftverk förbereder sig för en andra omgång årsrevisioner under coronapandemin. I år genomgår båda kraftverksenheterna en kort avställning med bränslebyte.

Loviisa turvallisuus työntekijät

Årsrevisionerna 2021:
Lovisa 2: 22.8–9.9.2021 och Lovisa 1: 11.9–29.9.2021

Underhållsenhetens chef, Anssi Laakso, säger att Lovisa kraftverks viktigaste uppgift under coronapandemin är och har varit att trygga den egna och entreprenörpersonalens hälsa och säkerhet samt fortsatt störningsfri anläggningsdrift.

I fjolårets årsrevisioner deltog nästan 1 500 underhålls- och besiktningsexperter från tio länder.

– Vi lyckades utföra alla arbeten i full omfattning utan ett enda fall av COVID-19-smitta, säger Anssi Laakso och fortsätter:

– I syfte att säkerställa trygga arbetsförhållandena för alla som deltar i årsrevisionerna vidtar vi också i år flera smittförebyggande åtgärder. Vi har även beredskap att ta hand om eventuella fall av coronasmitta.

 

"Engagemang och anpassning till coronaläget säkerställer en trygg och stabil verksamhet även under årsrevisionerna",

betonar Anssi Laakso.

Tre nyckelfaktorer stod som garanti för fjolårets lyckade årsrevisioner:

  • Engagemang
  • Koordinerat agerande med gemensamma mål
  • Anpassning till rådande förhållanden