Klimatutmaningen kvarstår under coronapandemin

tors, 05/27/2021 - 10:00

Nordic-nature

Under det gångna året har vi nog alla upplevt undantagsförhållandena på ett eller anat sätt. Flera samhällsfunktioner har begränsats eller lagts ned, många flygturer har ställts in och en stor del av finländarna har, i mån av möjlighet, övergått till distansarbete.

Under coronapandemin har utsläppen tillfälligt minskat, men ett hållbart stävjande av klimatförändringen kräver långsiktiga åtgärder inom alla områden, inte enbart inom energisektorn.

För att uppnå klimatmålen behöver vi, utöver fossilfri energikällor, ren vätgas, effektiv energilagring och andra flexibla lösningar.

"Förhoppningsvis kan vi snart berätta att kärnkraften har fått grön stämpel."


Kärnkraften utgör ett centralt element i Fortums uppdaterade strategi från december. Tillsammans med Uniper är vi i dag Europas tredje största kärnkraftsaktör.

Kärnkraftens volymmässigt förutsägbara rena energi innehar en nyckelposition då det gäller utsläppsreduktionen inom många branscher. Utsläppsminskningen baserar sig på ökad elanvändning inom bland annat sektorerna uppvärmning, industri och trafik. Ren energi behövs även vid tillverkningen av vätgas.

Med tanke på uppnåendet av klimatmålen är det viktigt att kärnkraften, tillsammans med andra kolsnåla lösningar, omfattas av förordningarna om hållbar finansiering. Detta stöds av EU kommissionens gemensamma forskningscentrum, Joint Research Centres (JRC) bedömning, enligt vilken klimatutsläppen under ett kärnkraftverks hela livscykel kan jämföras med utsläppen från vatten- och vindkraftverk.

JRC:s rapport bedöms för närvarande av två expertkommittéer. Bedömningen förväntas bli klar under sommaren. Förhoppningsvis kan vi redan i nästa nummer berätta att kärnkraften har fått grön stämpel!

Kommunikationschef, Kärnkraft

Telefon: 040 147 8752
pia [punktum] fast [snabel-a] fortum [punktum] com