Energibranschen är en stabil arbetsgivare – sommarpraktikanterna anländer till kraftverket

tors, 05/27/2021 - 10:00

Coronapandemins inverkan på sysselsättningen inom energibranschen har varit mindre än befarat. Fortum och Lovisa kraftverk har anställt sommarpraktikanter i samma omfattning som tidigare år.

Henri Rinne

”Käck attityd banar väg”

Henri Rinne, som studerar företagsekonomi stiftade redan ifjol bekantskap med vardagen vid Lovisa kraftverk som sommarfågel. Efter sommaren fortsatte han som timanställd i utbildningsgruppen och kunde kombinera arbete och studier på ett flexibelt sätt. I maj i år inledde han ett nytt praktikavsnitt i samma team.

– Största delen av min arbetstid går till utbildningsbokföring, men jag får även syssla med utbildningsrelaterade utvecklingsprojekt och kommunikationsuppdrag. Ansvaret ökar i takt med att jag lyckas med mina uppgifter säger Henri.

Han berömmer gemenskapen och samhörigheten vid Lovisa kraftverk.

– Alla är beredda att hjälpa varandra och tillsammans lösa problem och utmaningar. Som ny sommararbetare fick jag ett minst sagt varmt mottagande. Från första dagen var jag jämbördig med de andra i gruppen och min arbetsinsats uppskattades och respekterades från första stund, säger Henri.

Han bedömer att tiden hos Fortum avsevärt har utvecklat hans förmåga till teamarbete och interaktion.

– Tillsammans förmår vi tackla problem och utmaningar. Jag är övertygad om att en käck attityd i kombination med kreativitet, nyfikenhet och genuin vilja att lära sig nya saker banar väg för framgång, avrundar Henri.