Online nyheter

Bra produktionsår 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk

mån, 01/04/2021 - 14:00

Loviisa nuclear power plant, winter

Trots coronapandemin förlöpte produktionsåret 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk som planerat. Kraftverket producerade sammanlagt 7,8 terawattimmar (netto) elektricitet utan koldioxidutsläpp, vilket utgör drygt 10 procent av Finlands totala elproduktion. Tack vare elproduktionen vid Lovisa kraftverk undviks årligen utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid i atmosfären jämfört med motsvarande produktion med fossila bränslen.

Lovisa kraftverks driftfaktor på 87,7 % var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 83,8 % och vid Lovisa 2 91,7 %. År 2020 genomgick kraftverksenheten Lovisa 2 en kort årsavställning som räckte 24 dygn. Enheten Lovisa 1 genomgick en omfattande besiktningsrevisionen som räckte 54 dygn.

”Lovisa kärnkraftverk producerade utsläppsfri elektricitet tillförlitligt under årets alla dagar. Den coronarelaterade beredskapen och de därmed förbundna åtgärderna realiserades genom sådana arrangemang av arbetsmetoder, arbetstider och utrymmesdisponering som tryggade säker verksamhet av hög kvalitet. Tack vare vittgående beredskapsåtgärder och personalens exemplariska engagemang kunde årsrevisionerna genomföras tryggt och säkert i full omfattning utan ett enda fall av coronasmitta”, säger driftenhetens chef Timo Eurasto.

”Kraftverkets långsiktiga och planenliga utvecklingsarbete för att minska stråldoserna till dem som arbetar med strålarbete har burit frukt vid vardera kraftverksenheten. Stråldoserna har halverats på fem år, vilket är ett bevis på personalens kompetens och engagemang i kraftverkets strategi gällande fortlöpande säkerhetsförbättring”, fortsätter Timo Eurasto.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 530 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. Under året sysselsatte årsrevisionerna och kraftverkets investeringsprojekt därtill cirka 800 externa underhålls- och besiktningsexperter. Kraftverket sysselsatte dessutom 80 sommarvikarier. År 2020 investerade Fortum cirka 50 miljoner euro i Lovisa kraftverk (år 2019 var motsvarande belopp cirka 60 miljoner).


Fortum abP
Kommunikation

 

Ytterligare information:
Timo Eurasto, driftenhetens chef, Lovisa kraftverk, tfn. 010 455 4010
www.fortum.fi/lovisa

 

Lovisa kraftverk
År 2020 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 87,7 %. Fortlöpande utveckling och modernisering av kraftverket står som garanti för driftfaktorer i världsklass inom segmentet tryckvattenreaktoranläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 400 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2020 producerade kraftverket totalt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter omkring 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 530 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag dagligen på kraftverksområdet.