Effektreducering på Lovisa kraftverk enhet 1, 30.12.2020

På Loviisa kraftverk enhet 1 inträffade en störning i ett elmatningssystem till säkerhetsautomationen den 30.12.2020 på morgonen. Säkerhetsautomationen är funktionsduglig men effekten reduceras enligt driftbestämmelserna under den tid som felet i elmatningen åtgärdas. Reparationen väntas vara klar under dagen och enheten torde vara på full effekt igen under kvällen.

Lovisa kraftverks enhet 2 producerar el med full effekt.

Händelsen förorsakar ingen fara åt människor, omgivningen eller kraftverket.

 

Information ges av:

Thomas Buddas, biträdande chef, tel. 010 455 3710