Online nyheter

Lovisa kraftverk förebygger coronasmitta under den stundande årsrevisionen

Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 2 augusti. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 2, varefter enheten Lovisa 1 står i tur.  Avsikten är att utföra revisionsarbetet, som beräknas räcka sammanlagt cirka 69 dygn, enligt den ursprungliga planen.

I årsrevisionen deltar, utöver Fortums egen personal, cirka 750 externa underhålls- och besiktningsexperter, varav ungefär 75 procent är finländare. De övriga experterna är från Baltikum, Kroatien, Polen, Frankrike, Tyskland, Slovakien, Tjeckien och Ryssland. Årsrevisionen samlar ett stort antal människor på Hästholmen vilket, i kombination med den rådande coronapandemin, har föranlett Fortum att vidta vissa specialarrangemang.   

 - De som arbetar i kärnkraftverksbranschen har en hög säkerhetskultur inbakad i ”sitt dna” och är vana att följa instruktioner och bestämmelser till punkt och pricka.   För dessa människor är användningen av adekvat skyddsutrustning en självklarhet, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

Specialarrangemang under årsrevisionen vid Lovisa kraftverk

Under de senaste månaderna har Fortum förberett sig för eventuell coronasmitta och vidtagit olika smittförebyggande åtgärder. Inför den stundande årsrevisionen har företaget vidtagit mått och steg för att undvika att alltför många människor samtidigt vistas i samma utrymmen. Arbetsmetoderna, utrymmeslösningarna och arbetstiderna har utformats så att årsrevisionen kan utföras tryggt och förstklassigt.

De utländska experter som kommer från så kallade riskländer testas och anvisas karantän innan de påbörjar arbetet. På basis av kraftverkets landsspecifika riskbedömning beräknas testningen omfatta 150-200 personer.  

En del av den utländska arbetskraften inkvarteras i kraftverkets inkvarteringsby med effektiverad städning. Möten och träffar är inskränkta till maximalt fem personer. På grund av pandemin ordnas inga fritidsaktiviteter under årsrevisionen.