Läs vår Lovisa ortens lokaltidningsbilaga Kärnkraftverket vår granne

I vårt nyaste lokaltidningsbilaga "Kärnkraftverket vår granne" berättar vi bland annat om miljörapporten vi just publicerat, erfarenheter av distansarbete under koronaepidemin, samt om höstens kommande årliga service.

Läs det nyaste numret: på svenska och på finska.


Fortum Lovisa kärnkraftverkets tidning Kärnkraftverket som granne är en lokaltidningsbilaga som publiceras två gånger per år. I bilagan berättar vi om aktuella aktiviteter vid kraftverket. Tidningen utges på finska och svenska.