Fortum tillställde STUK Lovisa kraftverks periodiska säkerhetsbedömning

Enligt villkoren i det nuvarande drifttillståndet skall Fortums Lovisa kraftverk tillställa Strålsäkerhetscentralen (STUK) en periodisk säkerhetsbedömning för utvärdering senast vid utgången av åren 2015 och 2023. Fortum Power and Heat Oy har i dag, 25.5.2020, tillställt Strålsäkerhetscentralen sin andra villkorsenliga säkerhetsbedömning. Enligt kärnenergilagen skall en periodisk säkerhetsbedömning göras minst vart tionde år.  

Vid säkerhetsbedömningen kartläggs och presenteras anläggningens, komponenternas och anläggningsorganisationens förutsättningar för fortsatt trygg drift under den återstående tillståndstiden.  

Myndighetsbehandlingen av materialet beräknas fortgå till år 2022, då STUK fattar beslut om den nu tillställda säkerhetsbedömningen. 


Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710
www.fortum.fi/lovisa

 

Lovisa kraftverk
År 2019 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,4 %. Kraftverkets fortlöpande utveckling och modernisering möjliggör driftfaktorer som är de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Under de senaste fem åren har Fortum investerat sammanlagt cirka 450 miljoner euro i Lovisa kraftverk. År 2019 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör över 10 procent av den finländska elproduktionen. Fortum sysselsätter cirka 700 kärnkraftsexperter, varav cirka 500 arbetar vid Lovisa kraftverk. Därtill arbetar nästan 100 personer från andra företag permanent på kraftverksområdet.