Fortums Lovisa kraftverk har beredskap för en eventuell coronavirusepidemi

Fortum och Lovisa kraftverk följer WHO:s och de nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheternas allmänna rekommendationer. Kärnkraftverket tryggar driftsäkerheten, beredskapsfunktionerna och säkerhetsarrangemangen även vid en eventuell coronavirusepidemi.  

För närvarande kan kraftverket tyvärr inte ta emot besökare. Även arbetsrelaterade besök begränsas. 

Vi informerar regelbundet vår personal och våra samarbetspartner om läget. Vid behov kommunicerar vi med berörda myndigheter.

 
Ytterligare information:
Thomas Buddas, Lovisa kraftverks biträdande direktör, tfn 010 455 3710