Online nyheter

Bra produktionsår 2019 vid Fortums Lovisa kraftverk – produktionsrekord på Lovisa enhet 1

fre, 01/03/2020 - 10:09

FORTUM ABP, PRESSMEDDELANDE 3.1.2020

År 2019 var ett bra produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) koldioxidfri elektricitet (netto), vilket utgör cirka 10 % av Finlands totala elproduktion. Lovisa 1 uppnådde nytt produktionsrekord med 4,1 terawattimmar. Tack vare elproduktionen vid Lovisa kraftverk undviks årligen utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid till atmosfären jämfört med motsvarande produktion med fossila bränslen.  

Lovisa kraftverks driftfaktor på 92,4 % var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 93,0 % och vid Lovisa 2 91,8 %. År 2019 genomgick vardera enheten en kort avställning med bränslebyte. Revisionen vid Lovisa 1 räckte cirka 20 dygn och vid Lovisa 2 25 dygn.

"Under Lovisa kraftverks hela driftshistoria har anläggningen utvecklats långsiktigt enligt principen om fortlöpande förbättring. Betydande förbättringar under det gångna året var bland annat moderniseringen av de Polar-kranar som används vid reaktorarbeten och modifieringen av primärkylmedlets reningssystem”, säger driftenhetens chef Timo Eurasto.

"Den ansvarsfulla hanteringen av kraftverkets kärnavfall nådde i december en betydande milstolpe då slutförvaringen av solidifierat flytande radioaktivt avfall i kraftverksområdets slutförvaringsutrymme kunde inledas. Slutförvaringen är resultatet av flera års långsiktigt utvecklingsarbete", säger Timo Eurasto.  

”I början av år 2019 lanserade vi anläggningstemat ”säkerhet, trygghet och färdigheter”, med vars hjälp vi bland annat säkerställer god arbetspraxis, effektiverar iakttagelser och förbättrar brandsäkerheten. Verksamheten vid kraftverket utvecklas enligt temat även framöver”, avrundar Timo Eurasto.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. Under året sysselsatte årsrevisionerna och kraftverkets investeringsprojekt därtill cirka 800 externa underhålls- och besiktningsexperter. Kraftverket sysselsatte dessutom över 70 sommarvikarier. År 2019 investerade Fortum cirka 60 miljoner euro i Lovisa kraftverk (år 2018 var motsvarande belopp cirka 100 miljoner).


Fortum Abp
Koncernkommunikation

 

Ytterligare information:

Timo Eurasto, driftenhetens chef, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 4010, www.fortum.fi/lovisa


Lovisa kraftverk
År 2019 var driftfaktorn vid Fortumägda Lovisa kraftverk 92,4 %, alltså en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet (netto), vilket utgör drygt 10 % av elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2019 investerade Fortum cirka 60 miljoner euro i Lovisa kraftverk. Ytterligare information: www.fortum.fi/lovisa