Online nyheter

Lovisa kraftverks omfattande beredskapsövning hålls den 13 november 2019

tis, 11/05/2019 - 14:00

Lovisa kraftverks lagstadgade omfattande beredskapsövning, som skall arrangeras vart tredje år, hålls onsdagen den 13 november 2019.

Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för övningen Lovisa 19 och den  utförs i samarbete med Fortum, Räddningsinstitutet, de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och övriga instanser. Över 50 organisationer, däribland ministerier, kommuner, regionförvaltningsenheter, expertorgan och ämbetsverk, deltar i denna nationella övning. I övningen deltar även tiotals studenter från Helsingfors universitet. Studenterna uppträder som medierepresentanter och vanliga medborgare.

Årets beredskapsövning omfattar bland annat övningen med skyddsutrustningscontainern i Lovisa redan före huvudövningen 30.10 och 7.11.2019 samt på själva övningsdagen. Under dessa dagar kan man i Lovisa och på vägen som leder till kraftverket se personer klädda i skyddsutrustning.