Årsrevisionen 2019 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter slutförda årsrevisioner. Den knappt 26 dygn långa revisionen vid Lovisa 2 slutfördes 13.9.2019. Revisionen vid Lovisa 1, som räckte 20 dygn, slutfördes 27.9.2019. Vardera enheten genomgick en så kallad kort avställning med bränslebyte vid vilken cirka en fjärdedel av kärnbränslet förnyades. 

Den planerade revisionslängden vid Lovisa 2 överskreds med åtta dygn, på grund av reparationer av kylvattenrören till två av enhetens fyra nöddieselgeneratorer. Vid en inspektion i juli upptäcktes läckage i de aktuella rören. Kylvattenrören till de två övriga dieselgeneratorerna inspekterades samtidigt, men rören krävde inga åtgärder.

Utöver det normala underhållsarbetet och bytet av bränsleelement gjordes arbeten som hänförde sig till driftsäkerheten och den fortlöpande förbättringen vid båda kraftverksenheterna. I dessa arbeten ingick bland annat en förändring av filtreringssystemet för primärkylmedlets reningssystem. Syftet med förnyelsen var att effektivisera filtreringen av orenheter i primärkretsen, vilket förväntas reducera stråldoserna vid framtida årsrevisioner avsevärt. Vid årsrevisionen togs en ny optisk förbindelse till skyddsbyggnaden i bruk. Det nya optiska fibernätet effektiverar uppföljningen av processystem och försnabbar dataöverföringen.

I årsrevisionen som inleddes i augusti deltog, utöver kraftverkspersonalen på 500 personer, cirka 800 externa underhålls- och besiktningsexperter varav cirka 90 procent var finländare.  

 

Fortum Ab
Kommunikation

 

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tel. +358 10 455 3710

Lovisa kraftverk
År 2018 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 88,4 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktor-anläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 7,79 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2018 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro. www.fortum.fi/lovisa