Lovisa kraftverk utför provblåsningar av säkerhetsventiler 6.9.2019

På Lovisa kraftverks enhet 1 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga på fredagen den 6.9. Provet börjar klo 8 och det tar ca 5 timmar.

Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.

Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

 

Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010