Årsrevisionen 2019 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

Loviisan voimalaitos

Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 18 augusti. Arbetet inleds vid Lovisa 2, varefter Lovisa 1 står i tur. I år genomgår vardera enheten en kort avställning med bränslebyte. Årsrevisionen beräknas räcka sammanlagt cirka 35 dygn. 

Utöver det normala underhållsarbetet och bytet av bränsleelement görs arbeten som hänför sig till driftsäkerheten och den fortlöpande förbättringen vid båda enheterna. I dessa arbeten ingår bland annat förändring av filtreringssystemet för primärkylmedlets reningssystem. Syftet med förnyelsen är att effektivisera filtreringen av orenheter i primärkretsen, vilket bland annat förväntas reducera de framtida stråldoserna vid årsrevisionerna avsevärt. Digitaliseringen framskrider i takt med utvecklingen av processystemsuppföljningen – ibruktagandet av ett nytt internt optiskt fibernät försnabbar och effektiviserar dataöverföringen. En fjärdedel av kraftverkets kärnbränsle förnyas årligen.

I nöddieselgeneratorernas kylrör vid enheten Lovisa 2, som förnyades år 2018 som en del av kraftverkets åldringshantering, observerades två läckage i juli. Inspektioner och reparationer av nöddieselgeneratorernas kylrör görs i anslutning till årsrevisionen.

"Lovisa kraftverks två enheter ställs årligen turvis av för årsrevision. Fastän årets avställningar inte omfattar några större investeringsprojekt görs sammanlagt drygt 5 000 underhålls- och utvecklingsåtgärder under årsrevisionen. Varje åtgärd görs med stor noggrannhet och omsorg”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

"Vi som arbetar vid Lovisa kraftverk känner ansvar för att utföra vårt arbete säkert och professionellt. Detta ansvar gäller såväl kraftverkets egen personal som den externa arbetskraften och målet är att erhålla den kvalitet på varje arbete som krävs inom kärnkraftsindustrin under årets alla dagar ", fortsätter Thomas Buddas.

I årsrevisionen deltar, utöver kraftverkspersonalen på cirka 500 personer, nästan 800 externa experter för underhålls och inspektioner. Ungefär 90 procent av den externa arbetskraften är finländare. De övriga experterna kommer från Frankrike, Polen, Tyskland, Ryssland och Tjeckien.   

Fortum Ab
KommunikationYtterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tel. +358 10 455 3710

 

Lovisa kraftverk

År 2018 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 88,4 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktor-anläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 7,79 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2018 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro. www.fortum.fi/lovisa