Online nyheter

Årsrevisionen 2018 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

Loviisan voimalaitos

Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter slutförd årsrevision. Den nästan 47 dygn långa revisionen vid enheten Lovisa 2 slutfördes 21.9.2018. Revisionen vid enheten Lovisa 1, som räckte drygt 26 dygn, slutfördes 18.10.2018. Det planerade arbetet vid Lovisa 2 färdigställdes inom utsatt tid. Industrifackets övertidsförbud gällde flera av de externa revisionsdeltagarna, vilket ledde till att arbetet vid Lovisa 1 uppdaterades och förlängdes. Eftersom erfarenheterna och lärdomarna från revisionen vid Lovisa 2 kunde utnyttjas vid revisionen vid Lovisa 1 kunde det krävande arbetet vid Lovisa 1 slutföras enligt tidtabellen i den uppdaterade arbetsplanen.

Som helhet var årets revisioner de mest omfattande och krävande under kraftverkets historia. Kraftverksenheten Lovisa 2 genomgick en omfattande besiktningsrevision omfattande anläggnings- och förbättringsarbeten samt den programenliga åttaårsbesiktningen. Kraftverksenheten Lovisa 1 var föremål för en så kallad kort årsavställning. Vid årsrevisionen förnyades ungefär en fjärdedel av kärnbränslet vid båda kraftverksenheterna.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen förverkligande och slutförande av flera säkerhetsförbättringar. Arbetet gällde bland annat kraftverkets automation (automationsförnyelsen) som förbättrar anläggningens centrala säkerhetsfunktioner och säkerställande av sekundärkretsarnas säkerhetsfunktioner. Förutom det normala underhållsarbetet på kraftverkets huvudgeneratorer förnyades statorerna i två generatorer. Utöver det normala förebyggande underhållet omfattade årets turbinarbete inspektion och modernisering av högtrycksturbinerna.

"Automationsförnyelsen vid Lovisa kraftverk kulminerade vid årets avställning: Installationsarbetena slutfördes och de av Rolls-Royce levererade säkerhetssystemen togs i bruk”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

"Förnyelsen och modifieringen av automationssystemet och de därmed förbundna nya säkerhetsfunktionerna förbättrar säkerheten och säkerställer det framtida systemunderhållet vid Lovisa kraftverk”, fortsätter Buddas.

Det långsiktiga arbetet med att reducera stråldoserna under kraftverkets avställningar har gett gott resultat: Tack vare det fortlöpande utvecklingsarbetet var personalens kollektiva stråldos, jämförd med stråldosen vid motsvarande årsrevisioner, den lägsta i kraftverkets historia.

"Eftersom både arbets- och personalmängden ökar avsevärt under årsrevisionerna satsade vi särskilt på ordning och reda samt god arbetspraxis. Vi är stolta över vår kunniga personal och våra kompetenta samarbetspartner som bidrog till att årsrevisionen även denna gång kunde genomföras utan en enda olycka med frånvaro”, avrundar Buddas.

I årsrevisionen 2018 vid Lovisa kraftverk, som inleddes i augusti, deltog omkring 1 000 externa underhålls- och besiktningsexperter varav cirka 80 procent var finländare. Vid Lovisa kraftverk arbetar drygt 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tel. +358 10 455 3710

 

Lovisa kraftverk

År 2017 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 92,9 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktor-anläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,16 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2017 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 90 miljoner euro.