Årsrevisionen 2018 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

Loviisan voimalaitos on toiminut 40 vuotta.

Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 5 augusti. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 2, varefter enheten Lovisa 1 står i tur. Enheten Lovisa 1 genomgår en kort årsavställning, medan enheten Lovisa 2 är föremål för en omfattande besiktningsrevision som görs vart åttonde år. Årsrevisionen vid Lovisa kraftverk beräknas räcka sammanlagt cirka 64 dygn.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattar årsrevisionen förverkligande och slutförande av flera säkerhetsförbättringar. Föremål för förbättringsåtgärderna är bland andra anläggningens automation, sekundärkretsens säkerhetsfunktioner och  förnyandet av nöddieslarnas kylvattenrör. Dessa förbättringar säkerställer anläggningens centrala säkerhetsfunktioner. Vid sidan om underhållsarbetet på kraftverkets huvudgeneratorer förnyas statorerna vid två av generatorerna. Utöver det normala förebyggande underhållet omfattar årets turbinarbete omfattande inspektion och modernisering av högtrycksturbinerna. En fjärdedel av kraftverkets kärnbränsle förnyas årligen.

I anslutning till den omfattande besiktningsrevisionen vid Lovisa 2 genomgår enheten, utöver anläggnings- och förbättringsarbeten, även programenlig åttaårsbesiktning av bland annat reaktorkärlet och dess inre komponenter. Vid besiktningen trycktestas primär- och sekundärkretsarna samt deras röranläggningar. 

"Årsrevisionerna och de därmed förbundna största investeringarna i anläggningens historia ingår i hanteringen av kraftverkets åldringsprocess, vars syfte är att säkerställa tillförlitlig elproduktion vid vardera enheten även framöver”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

"Lovisa kraftverk har följt principen om fortlöpande förbättring under flera decennier. Personalens höga kompetensnivå och utmärkta samverkan accentueras av att många projekt genomförs tillsammans med samarbetspartner och externa specialister,” han fortsätter.

I årsrevisionen och de pågående projekten deltar, utöver kraftverkspersonalen på cirka 500 personer, omkring 1 000 externa underhålls- och besiktningsexperter från nästan 100 företag. Ungefär 80 procent av den externa arbetskraften är finländare. De övriga experterna är från Kroatien, Ryssland, Tyskland, Polen och Frankrike. 


Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tel. +358 10 455 3710Lovisa kraftverk

År 2017 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 92,9 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktor-anläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,16 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2017 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 90 miljoner euro.