IAEA: Fortums Lovisa kraftverk har förbundit sig vid säkerheten

Enligt Internationella atomenergiorganet IAEA:s expertgrupp har Lovisa kraftverk förbundit sig vid säkerheten. I sin färska bedömningsrapport påpekar gruppen dock att  säkerheten kan förbättras ytterligare.  

Expertgruppen slutförde i dag sin 18 dagar långa OSART-bedömning (Operational Safety Review Team) av program och åtgärder av central betydelse för driftsäkerheten vid Lovisa kraftverk. Vid OSART-bedömningarna, vars syfte är att förbättra driftsäkerheten, bedöms säkerheten objektivt utgående från IAEA:s säkerhetsstandarder. Vid behov ger expertgruppen förbättringsrekommendationer. 

Förutom rekommendationer identifierade gruppen också sk. god paxis som förmedlas som kommer att förmedlas till aktörer inom kärnkraftbranschen runt om i världen. Som exempel kan nämnas automatisk beräknig  vid täthetstester, simulatortestningen av anläggningsförändringar och instruktionsuppdateringar före implementeringen och det långt utvecklade systemet för avspärrning av utrymmen.  

Expertgruppen gav några rekommendationer gällande ytterligare förbättring av driftsäkerheten. Ledningen borde öka sin information om förväntningarna och personalens medvenhet om dessa borde följas upp mer systematiskt än hittills. Underhållsmetoderna den mänskliga faktorns inverkan borde beaktas mer i det dagliga arbetet.

I bedömningsgruppen ingick 16 experter från Brasilien, Spanien, Sydafrika, Storbritannien, Kanada, Kina, Frankrike, Rumänien, Tyskland, Slovakien, Ukraina, Ungern, Ryssland, USA och IAEA.

- De internationella expertbedömningarna är en central del av den fortlöpande säkerhetsförbättringen. Att andra kraftverk kan ta del av bästa praxis och därigenom lära sig är av stor vikt för alla inom kärnkraftsindustrin”, säger Lovisa kraftverks direktör Satu Katajala och fortsätter: "OSART-bedömningens resultat och rekommendationer beaktas i kraftverkets verksamhetsplaner enligt principen om fortlöpande förbättring.” 

Mer information om OSART-bedömningen vid Lovisa kraftverk finns på IAEA:s webbsidor.
 

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn +358 50 455 3710