Driftstörning vid Lovisa kraftverkets andra block den 23 februari

Lovisa kraftverkets andra blocks andra turbins effekt begränsades från den normala 265 megawatt till 165 megawatt på grund av fel i en av regleringsventilerna. Reparationen pågår. Turbinens effekt kan enligt planerna höjas åter till den normala under eftermiddagen.
Kraftverkets första block producerar el med full effekt.
Störningen orsakade ingen fara åt människor, miljö eller kraftverket.
Tilläggsuppgifter:
Timo Eurasto, driftenhetens chef, 050 455 4010