Online nyheter

Rekord produktionsår 2017 vid Fortums Lovisa kraftverk

År 2017 var det bästa produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverks drifthistorie. Kraftverket producerade sammanlagt 8,16 terawattimmar (TWh, net) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 92.7 % var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 92,7 % och vid Lovisa 2 92,6 %. Produktionen på Lovisa 1 var drifthistoriens största medan produktionen på Lovisa 2 var den näst största.
Vid höstens årsavställning genomgick vardera enheten en så kallad kort årsrevision med bränslebyte. Revisionen vid Lovisa 1 räckte 21 dygn och vid Lovisa 2 drygt 17 dygn. 

"Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen flera krävande arbeten såsom underhåll av huvudcirkulationspumparna, modernisering av turbinhusen och arbeten i anslutning till ånggeneratorerna. Automationsförnyelsen framskred som  planerat”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

”Under året fäste kraftverket speciell uppmärksamhet vid ordning och reda på arbetsplatserna och fortsatte också det långsiktiga arbetet att säkerställa ett högklassiskt utförande av alla arbeten. Detta bidrog till att årsavställningarna kunde utföras utan olycksfall med frånvaro”, fortsätter han.  
 
Anläggningens säkerhet och tillgänglighet utvecklas ständigt i enlighet med principen om fortlöpande förbättring. År 2017 investerade Fortum cirka 90 miljoner euro i Lovisa kraftverk. Året innan uppgick investeringarna till cirka 100 miljoner euro. Det betydande investeringsprogrammet fortgår under de kommande åren.  

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2017 sysselsatte årsrevisionen och kraftverkets investeringsprojekt därtill cirka 940 externa underhålls- och besiktningsexperter.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

 
Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

www.fortum.fi/lovisa