Online nyheter

Fortums Lovisa kraftverk släpper ut renat indunstningskoncentrat i havet

tors, 12/14/2017 - 11:00

Under vecka 50 släpper Lovisa kraftverk ut renat indunstningskoncentrat i havet. Utsläppet är planerat. Mängden radioaktiva ämnen i koncentratet uppskattas till 0,3 procent av kraftverkets tillåtna årliga utsläpp av radioaktiva ämnen. Den ringa radioaktiviteten medför ingen fara för människor eller miljön.

Åtgärden, som är godkänd av myndigheterna, görs med några års mellanrum. Det senaste utsläppet gjordes i december 2013.

Radioaktiva processavloppsvatten uppstår från primärkretsens och kontrollområdets avloppsvatten. De leds efter aktivitetsmätning till behandling eller ut i havet tillsammans med kylvattnet. Behandlingsmetoderna är indunstning och jonbyte.

Jonbytestekniken Cs Treat®, som är utvecklad i samarbete mellan Fortum och Helsingfors universitet, har använts vid Lovisa kraftverk sedan början av 1990-talet. Tekniken har avsevärt minskat de radioaktiva utsläppen i havet.

Miljömyndigheterna och Strålsäkerhetscentralen har på förhand informerats om tidpunkten för det förestående utsläppet av indunstningskoncentrat i havet. Utsläppet, som mäts och analyseras, rapporteras till myndigheterna i kraftverkets normala kvartalsrapport.  

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710